Szép jel, szép csillag
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 23 óra
Január 6.
Vízkereszt napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók az általános iskolában már tanulnak az ünnepekről, az adott jeles nap fogalmával a karácsonyi és/vagy farsangi szokások megbeszélésekor találkozhatnak. A 9. osztály elején tananyag történelemből és irodalomból is a Biblia, annak újszövetségi történetei. Már korábban is foglalkoztak rövidebb szövegek színpadi feldolgozásával. Alapismereteik vannak kommunikációból, nonverbális ismeretekből. Ezek tudására, előzetes ismereteire épülnek a jeles nap módszer elemei.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Legfőképpen a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a vizuális kultúra tantárgyak törzsanyagához kapcsolódik a módszer ajánlás. A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különös tekintettel az anyanyelvi, a digitális, és a személyek közötti interperszonális kompetenciákat. Emellett a feladatok különösen a csoportmunkán, az együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel segítik a NAT-ban elvárt kompetenciák jeles naphoz kapcsolódó elemeinek fejlesztését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei: a kooperatív csoportmunkák, az együttműködésen alapuló, a közösség egészét aktivizáló feladatok: pl: gyűjtőmunka, közös előadás, közös alkotás létrehozása. Többségében a kreativitást, az asszociációs gondolkodást segítő, a mozgásra épülő aktivizáló feladatok jellemzik a módszer elemeket. Tudatosan alkalmazzák a forrásértelmezés, az irodalmi, néprajzi szövegek, alkotások feldolgozása során szerzett tapasztalataikat. A feladatok egy része a szélesebb közösséggel együttműködve mutatja be a jeles nap tartalmi, érzelmi elemeit, lehetőséget teremtve ezzel a jeles nap személyesebb megélésére, annak befogadására.
A módszer ajánlás célja
Bővüljenek a tanulók ismeretei a régi ünnepekről, az ahhoz kapcsolódó szokásokról, hagyományokról, a jeles nap tartalmáról, annak kulturális, vallási, művészeti elemeiről, alkotásairól. Legyenek nyitottak a szokások, hagyományok továbbadására, megőrzésére. Legyenek képesek csoportmunkában dolgozni.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók mélyebben megismerik a vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó történelmi, vallási, kulturális emlékeinket, megismernek néhány régi magyar népszokást. Bővül vizuális és zenei műveltségük a tárgykörben, bővül tudásuk az élményeken alapuló feladatokon keresztül. Képesek rövidebb jelenetek megalkotására. Megismerik a jeles nap legfontosabb tartalmi, kulturális elemeit.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
30 perc
20 perc
Sorversenyek a három királlyal
Derítsétek ki a szó jelentését!
Gyűjtsetek "szent virágokat"!
Számoljatok karácsonyfát!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
240 perc
120 perc
60 perc
120 perc
180 perc
360 perc
Tudjátok meg, mit ünnepelnek az ortodoxok vízkereszt napján!
Készítsetek interjúkat!
Játsszátok el a háromkirályjárást!
Nézzetek fel az égre!
Rendezzetek vízkereszt-napi vásárt!
Csináljatok fotókiállítást!
Rendezzetek be egy kirakatot!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
120 perc
20 perc
Legyetek köztéri szobrok!
Keressétek meg és rakjátok össze a történetet!
Köszöntsétek vízkereszt napját!
Ajándékozzatok műsort!