Barangoljunk március 15-e nyomában!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 55 perc
Március 15.
1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Március 15-e kapcsán 5-8. osztályban elvárható a történelmi tudás, a bizonyos szintű lexikális ismeret. Ennek ellenére minden feladat igényli az előzetes megbeszélést, de építhetünk a diákok ismereteire a kiemelt magyar ünnep kapcsán. Előzetes ismeretként számíthatunk arra, hogy a kiemelkedő személyekkel, helyszínekkel, jelképpel tisztában vannak a tanulók, valamint, hogy ismereteik között feleleveníthető dalok, versek is vannak.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák mélyítése elsősorban a saját élményen alapuló, valamint kutatás általi tanulással valósul meg. Minden, amit a diákok megtapasztalnak, átélnek hozzájárul ahhoz, hogy tudásuk mélyüljön. A múzeumlátogatások közelebb hozzák a tanulókhoz a jeles nap üzenetét, történelmi jelentőségét. Értékelik a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények megismerése megalapozzák bennük a hazaszeretet érzését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek többsége a kooperációra, a diákok közös munkavégzésére épít, az élményközpontúságot hangsúlyozza. Az egyes feladatok saját tapasztalaton alapuló, élményszerű tevékenységek kapcsán juttatják el a diákokat az ünnepről már megtanult ismeretek előhívásához, elmélyítéséhez, további bővítéséhez.
A módszer ajánlás célja
A tanulók élményeken keresztül bővíthessék ismereteiket a kiemelt magyar ünneppel kapcsolatban. Az előzetes ismeretek aktivizálására ösztönözzenek a módszer elemek, melyek új kontextusba helyezik a megtanultakat. Kapcsolataik fejlődjenek a tágabb közösségükkel, a közösségi identitásuk erősödjön.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók örömmel, kíváncsisággal fordulnak nemzeti ünnepünk felé. Képesek ismereteiket mások előtt előadni, megjeleníti játékos formában. A feladatok lehetővé teszik számukra az ismeretek egységben való szemléletmódját, belsővé válását. Kialakul, fejlődik a kooperációra való készség, az egymásra való odafigyelés, az ön-és társreflexió. A tanulók ismeretei bővülnek az emléknapról, az élmények segítenek memorizálni a történelmi tényeket, összekötni egymással az évszámokat, helyszíneket és a szereplőket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Hajtogassunk kokárdát!
Miről pletykálnak?
Lopjuk el együtt a börtön kulcsát!
Ki/mi vagyok én?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
120 perc
60 perc
60 perc
60 perc
45 perc
180 perc
Milyen volt Petőfi kokárdája?
"Jelszavaink valának: haza és haladás"
Készítsünk óvodásokkal március 15-i dekorációt!
Játsszunk forradalmat!
Levelezzünk!
Amikor barátok beszélgetnek...
Főzzünk!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
10 perc
30 perc
20 perc
Énekeljünk, táncoljunk a tűz körül!
Vallassuk ki Petőfi!
Kóstoljunk Kossuth kiflit!
Értékeljünk közösen!