Hárman jönnek Napkeletről
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 9 óra
Január 6.
Vízkereszt napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók ismernek magyar meséket, dalokat, szólásokat, tisztában vannak a karácsony-újév, és farsangi ünnepkör fogalmával. Ismernek néhány Jézusról szóló történetet. Részt vesznek rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazzák a szöveg hatására bennük kialakult képet, érzéseket. Képesek csoportban közösen dolgozni, rövid szövegeket önállóan is előadni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, a mozgást aktivizáló, cselekvést motiváló feladatok, a kézügyességet fejlesztő feladatok, a játékok, az irodalmi szövegek alkalmazása kapcsolódnak a NAT alsó tagozatos osztályainak elvárásaihoz.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az alsó tagozaton a jeles napot sok mozgással, játékos feladatokkal, a vízkereszthez kapcsolódó kifejezések és tartalmak egyszerű, legtöbb esetben a vizualitást, a beleélést előtérbe helyező feladatokkal dolgozzuk fel. A tanulókat az egyszerű bibliai történetek, a jeles naphoz kapcsolódó népszokások megismerésére, elsajátítására buzdítják a feladatok, többnyire csoportos játékokon keresztül.
A módszer ajánlás célja
A jeles naphoz kapcsolódó, külső helyszínen megvalósuló feladatok célja, hogy a tanulókat játékos formában, a zenét és táncot hangsúlyozva a tágabb közösséggel kapcsolatba hozza. Mélyüljenek szociális és kulturális ismereteik, kapcsolataik, őrizzék meg nyitottságukat és kíváncsiságukat. Ismerjék meg a keresztény kultúrkör néhány történetét, azoknak a népi kultúrában megtalálható nyomait. Legyenek nyitottak ezek befogadására.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A meséken, dalokon, képi szimbólumokat megidéző feladatokon, játékokon keresztül fejlődik asszociatív gondolkodásuk, kommunikációjuk. A csoporton belül képesek együttműködően, egymásra figyelve közösen alkotásokat létrehozni. Megismerik és fontosnak tartják, hogy őrizzék szokásainkat, a magyar kultúra értékeit.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
15 perc
20 perc
30 perc
Annyi áldás szálljon…
Mondd ki a nevem!
Ugrálj a hónapok között!
Kövesd a csillagot!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
70 perc
60 perc
60 perc
60 perc
45 perc
40 perc
Tanuljátok meg és énekeljétek együtt!
Tudj meg többet a vízkeresztről!
Keresd, írj, fotózd!
Nézz fel az égre!
A vízkereszt szavai
Játsszd el a jelenetet!
Ismerd meg a januárt!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
20 perc
30 perc
20 perc
Találj minél több csillagot!
Vízkereszt víz mellett
A "lángos csillag"
Most mutasd meg!