Koronás királyok
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 35 perc
Január 6.
Vízkereszt napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók alapszinten tudják kezelni a digitális eszközöket, tudnak azok alkalmazásával forrásokat gyűjteni, rendszerezni. Tudnak egyszerűbb irodalmi szövegeket értelmezni, és dramatikusan megjeleníteni, önálló gondolataikat írásban kifejezni. Tisztában vannak bibliai alapismeretekkel, a jeles naphoz fűződő személyekkel.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tanulók ebben az életszakaszban már képesek árnyaltabban látni a kronológikus eseményeket, elhelyezni azokat térben és időben. Jobban megismerik kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődnek ahhoz. A feladatok a hét kulcskompetenciát fejlesztik, különös tekintettel az anyanyelvi, zenei, vizuális kultúra megértését és használatát szélesítik, a digitális kompetenciát fejlesztik. Ebben a korosztályban bibliai alapismeretekkel rendelkeznek a tanulók, ismerik a főbb ünnepköröket, az ahhoz kapcsolódó történeteket és személyeket.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek többsége a játékos, csoportmunkán alapuló, a kooperációt erősítő, a magyar nyelvi kultúrát, a régi népszokásokat, a bibliai történeteket tudatosító, emellett a kortárs magyar irodalmi szövegeket és a népzenei egyszerű hagyományokat középpontjába állító feladatokon keresztül viszi közelebb a jeles nap tartalmához a tanulókat. Emellett számos, a kreativitást, a művészeteket is felvonultató feladat teszi a korosztályi sajátosságoknak megfelelővé, érdekessé a jeles nap tartalmát.
A módszer ajánlás célja
A tanulók a korábbi, a jeles naphoz kapcsolódó ismereteiket új információkkal bővítsék a feladatokon keresztül. Legyenek képesek rövid, saját élményen alapuló szövegalkotásra, kisebb jelenetek színpadi bemutatására, csoportban való együttműködésre, az egymás iránti türelmes odafigyelésre, kreatív alkotások létrehozására, a vizuális gondolkodásra, a beszélgetések és közös feladatmegoldásokon keresztül a kritikusabb gondolkodás elsajátítására.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a tanulók nyitottakká válnak a Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó szokások megismerésére, a jeles nap kapcsán az egyházi és világi történetek közös gyökerének meglátására és befogadására. A diákok megismerik a jeles naphoz kapcsolódó fogalmakat és szimbólumokat. Képesek rövidebb szövegek, források elemző értelmezésére. Képesek a csoportmunkákban harmonikusan együttműködni, kreatívan gondolkodni.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
15 perc
20 perc
Énekeljétek együtt!
Rakd sorba az ünnepeinket!
Készítsetek szófelhőt!
Mondd, mutasd, rajzold!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
40 perc
30 perc
90 perc
60 perc
30 perc
60 perc
Készítsetek koronát!
Rajzoljátok meg a Háromkirályok térképét!
Fejtsd meg a régiek megfigyeléseit!
Játsszátok el a háromkirályjárást!
Éld bele magad!
Olvass a képből!
Házi áldás
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
30 perc
30 perc
15 perc
Énekeljetek, táncoljatok!
Gyűjts csillagokat!
Készíts üdvözlőkártyát!
Legyél te is háromkirály!