Kutassuk fel az 1848-49-es emlékeket!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 19 óra 15 perc
Március 15.
1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Március 15-e kapcsán még nem elvárható az elmélyült történelmi tudás vagy lexikális ismeret. Minden feladat igényli az előzetes megbeszélést, de a gyerekek már óvodában is ismerkedtek ezzel az ünneppel, így erre is lehet építkezni a feladatok során. Előzetes ismeretként tehát számíthatunk arra, hogy a kiemelkedő személyekkel, jelképpel tisztában vannak a tanulók, valamint, hogy ismereteik között feleleveníthető dalok, versek is vannak.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák mélyítése elsősorban a saját élményen alapuló tanulással valósul meg. Minden, amit a diákok megtapasztalnak, átélnek, hozzájárul ahhoz, hogy tudásuk mélyüljön. A séták, kirándulások, múzeumlátogatások közelebb hozzák a tanulókhoz a jeles nap üzenetét, történelmi jelentőségét. A feladatok vázlatának elkészítése, megértése, a digitális eszközök használata további lehetőségek a kulcskompetenciák fejlesztésére.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepének külső helyszíneken való lebonyolítására ad lehetőségeket. A módszer elemek elsősorban a saját élményen alapuló tanulásra építenek, közösségformáló erővel bírnak. A módszerek között készségfejlesztő, zenei esztétikai érzéket, hallást, ritmust fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok is szerepelnek. 
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén keresztül felhasználjuk a külső helyszínek adta lehetőségeket. Segítsük a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését is. Ismerjék meg kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. A diákokat türelemre, koncentrációra, fókuszálásra ösztönözzük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok az ünnepel kapcsolatban élményszerű tapasztalatokra tesznek szert. A közösség nemzeti identitásáról, történelmi emlékezetéről szereznek ismeretet. Fejlődik önismeretük, családismeretük. Fejlődnek kommunikációs kompetenciáik (kérdésfeltevések, lényegkiemelés). Fejlődnek egymás figyelmes meghallgatásában, az ismeretek rendszerezésében, az új ismeretekből releváns megállapítások levonására képesek.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
20 perc
20 perc
40 perc
Mit játszottak a gyerekek az 1800-as években?
Most szép lenni katonának
Amikor a kokárda élni kezd…
Keresd Petőfit!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
120 perc
45 perc
180 perc
120 perc
120 perc
240 perc
Kutassunk a könyvtárban!
Hej, Petőfi, Petőfi!
Legyünk huszárok és menyecskék!
Barangoljunk a Nemzeti Múzeumban!
Keresd a kódot, talád meg a kincset!
Emlékezzünk meg a márciusi ifjakról!
Keressük fel a Katonai Emlékparkot Pákozdon!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
60 perc
30 perc
Adj, király, katonát!
Énekeljünk, táncoljunk!
Szavaljunk együtt!
„1848-ból jöttünk, mesterségünk címere”