A környezet érték!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 7 óra 25 perc
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A megjelölt (9-12. évfolyamú) korosztály az környezetvédelem témakörével már az általános iskolai tanórákon (környezetismeret, természettudomány, biológia, fizika, kémia, földrajz) foglalkozott. A diákok ismerik az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, tisztában vannak a környezetvédelemhez kapcsolódó alapfogalmakkal (pl. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, energiaforrások), és a tudatában vannak annak, hogy egyéni szinten ők mit tehetnek környezetük védelméért.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A középiskolai képzésben a tanulók gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok (biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyak), illetve integrált természettudományos program (természettudomány tantárgy) keretében foglalkoznak a jeles naphoz kapcsolódó témakörökkel. Ezek részeként – a Nat által megfogalmazott céloknak eleget téve – a diákok megtanulják kritikusan és önkritikusan értékelni az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, és kialakul bennük az igény arra, hogy ők maguk is lépéseket tegyenek a környezetszennyezés mérséklésére (pl. energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). A nevelési-oktatási folyamat részeként a tanulóknak el kell fogadniuk a környezetvédelem fontosságát.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az adott korosztály saját tapasztalatai, élményei alapján tanul a legtöbbet, így erre fókuszálva a feladatok tevékenykedtető, élményalapú ismeretszerzést biztosítanak. Ilyen például a helyi lakosság körében készített közvélemény-kutatás, a szórólapkészítés, a múzeumlátogatás, a művészeti produktum alkotása, a Magyarország valamely környezetvédő szervezetének képviselőjével készített interjú, a reklámfilm forgatás, a környezetvédelmi konferencia szervezése, a környezetvédelmi színdarab megírása és eljátszása, a szemétszedés, a fotókiállítás szervezés és az egyéni vélemények felvállalása véleményvonal segítségével.
A módszer ajánlás célja
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók minél szélesebb perspektívából tudjanak a környezetvédelem világnapjára tekinteni. Cél, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a környezetvédelemmel kapcsolatban, gyarapítsák tudásukat a különféle környezetszennyező és környezetvédő tevékenységek terén. A módszer ajánlás célja rávilágítani a tanulók számára, hogy az emberi felelőtlenség milyen súlyos károkkal és következményekkel jár a környezetre nézve (pl. kihalás szélére sodort állatfajok, klímaváltozás, óceánszennyezés), ezáltal felhívva a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók képesek önállóan és csoportban is produktumokat létrehozni a környezetvédelemhez kapcsolódóan, illetve annak népszerűsítése érdekében. Felismerik a globális környezeti problémák és az állatfajok veszélyeztetettsége közötti összefüggéseket, és óvják az őket körülvevő környezetet. A diákok állást tudnak foglalni a környezetvédelemhez kapcsolódó, társadalmilag megosztó kérdésekben (pl. megújuló és nem megújuló energiaforrások).
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
10 perc
35 perc
Folytass közvélemény-kutatást!
Készíts szórólapot, és hívd fel az emberek figyelmét a tudatos vásárlásra!
Asszociálj!
Rakd helyes sorrendbe a verssorokat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
150 perc
60 perc
60 perc
120 perc
300 perc
900 perc
Látogassatok el a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba!
Rendezzetek mozidélutánt!
Inspirálódjatok a környezetben!
Készítsetek interjút!
Forgassatok reklámfilmet!
Szervezzétek meg a saját környezetvédelmi konferenciátokat!
Írjatok színdarabot a környezetvédelemhez kapcsolódóan, majd adjátok azt elő!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
25 perc
30 perc
30 perc
Tisztítsd meg a lakóhelyed!
Formálj véleményt!
Szervezzetek fotókiállítást!
Játszunk japán activity-t!