Emlékezzünk 1848 hőseire!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 40 perc
Március 15.
1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A március 15-i emléknap estében a megjelölt korosztálynál már elvárás az alapszintű történelmi tudás és a lexikális ismeret. Korábbi évfolyamokban is tanultak az 1848-49-es eseményekről. Emellett a tevékenységekhez szükséges ismereteket többek között az okoseszközök használatával már szereztek. Kiemelt jelentőségű a kereső alkalmazások ismerete (szöveges, képes). Az összegyűjtött információkat képesek értelmezni is. Legfontosabbnak elismert történelmi tényeket és folyamatokat, szereplőket és eseményeket ismernek.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT középiskolai történelem tematikája hangsúlyosan tárgyalja az 1848-49-s magyarországi forradalom és szabadságharc történetét. A NAT előírása, hogy a diákok ismerjék meg 1848-49. magyar történelmét, legyenek képesek a főbb eseményeket térben és időben elhelyezni. Lássák a magyarországi események európai kontextusát. Ismerjék a kiemelten fontos események időpontját, használjanak és készítsenek kronológiát, térképeket. Alkossanak önálló véleményt 1848-49-es  szabadságharc folyamatairól és jelentősebb személyek (akár vitatott) szerepéről. 1848-49. irodalmi vonatkozásait is ismerjék meg.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlásokban az információgyűjtéssel egyfajta megemlékezést, átélést is biztosítunk a tanulók számára. A feladatok alapvetően csoportmunkában végezhetők. A módszer ajánlás lényegi tartalma a csoportmunkát hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, részben beleélést igénylő, többnyire az együttműködést, a csoportos összhangot megkövetelő feladatokból áll. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között elsősorban információkeresési, információszintetizálási, digitális, esztétikai kompetenciákat fejlesztő kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy felkeltsük a diákok kíváncsiságát, nyitottságát, érdeklődését az 1848-49-es események iránt. Ismerjék meg kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Legyenek olyan emberek, akik az összegyűjtött információkat szintetizálva azokat értelmezni is megpróbálják. Legyenek képesek csoportban dolgozni, osztálytársaikkal hosszabban is együttműködni egy közös cél érdekében.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók ismeretei bővülnek március 15-e és a szabadságharc fontosabb céljaival, problémáival, eredményeivel kapcsolatban, egy-két kiemelkedő személyiség jellemvonásait is jobban megismerik. A feladatok által kialakul önreflexiójuk, a másikra való figyelmük, beleérző képességük, a közös tevékenység révén fejlődik kreativitásuk, fantáziájuk és empátiájuk. Képesek lesznek összekapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, információival, meglátják és kiemelik az érdemi összefüggéseket. Hozzásegíti a tanulókat, hogy megértsék és méltányolják a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetét.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
50 perc
50 perc
20 perc
Meséljünk a jelképekről!
Írjuk meg az iskola 12 pontját!
Keressünk 48-as hősöket „az utcákon”!
Melyik a hamis?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
60 perc
120 perc
45 perc
60 perc
120 perc
60 perc
Készítsünk mini képregényt!
Készítsünk időrendet képekkel!
Ábrázoljunk csapatmozgásokat a térképen!
"Énekeljünk" hangok nélkül!
A forradalom és szabadságharc női szereplői
1848-49 és a nemzetiségek
Tervezz profilt!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
30 perc
45 perc
120 perc
Rendezzünk plakátkiállítást!
„Ma is tanultam valamit."
Most mutasd meg!
Gondolkodjunk! Milyen lehetett a legnagyobb magyarnak lenni?