Mivel közlekedünk, mivel közlekedjünk?
B variáns
5-8. évfolyam 32 Fő 9 óra 10 perc
Szeptember 22.
Autómentes nap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az általános iskola felső tagozatában a biológiai, ökológiai ismeretek már hangsúlyosan jelen vannak. Egyre fejlődik a kritikai gondolkodás, mások véleményének megismerése, azok értékelése. A módszer elemek egy része attitűdvizsgálat, mások véleményének megismerése, felmérése. Emellett a diákok hasznosítják az adatok, statisztikák elemzésének képességét és az egészségtudatos életmódról szerzett ismereteket, tapasztalatokat.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen az együttműködésen, csoportos feladatokon alapuló tevékenységekkel, a közösségért tenni akaró, felelősséget vállaló, aktív állampolgári attitűd fejlesztésével. A módszer elemek fejlesztik továbbá a kritikai és problémaközpontú gondolkodást, az összefüggések megértését, az együttműködés képességét, mélyítik a közösségi identitást.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a csoportmunkán, együttműködésen alapuló feladatok, valamint a közösséget (beleértve a település lakóit is) bevonó közös élmények. A feladatok a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív részvételre építenek. Az előismeretek kreatív újrarendezését, reflektált előhívását arra használja fel, hogy a tudást/tanulást mint közösségi élményt mutassa meg.
A módszer ajánlás célja
A cél, hogy a diákok az autómentes nap fő üzenetein, problémafelvetésein keresztül megértsék a túlhasználat, a környezetszennyezés mértékét. A problémák megismerését követően reflektáljanak saját maguk felelősségére, a döntéseikben rejlő lehetőségekre, mindamellett ismerjék meg mások döntéseit, és az azok mögött rejlő motívumokat - hiszen csak a másik fél gondolatvilágának megismerése után lehetséges valós változást elérni. A témához kapcsolódva ismerjék meg az egészség- és környezettudatos életmód elveit, eszközeit, lehetőségeit. Az empátia támogatása kiemelt cél, különös tekintettel a más véleményen lévők figyelmes meghallgatására, a vélemények, álláspontok kulturált megvitatására, közelítésére. Az ajánlások olyan kifejezésmódok kipróbálására is biztatnak, amelyek az egyéni és társadalmi felelősségvállalás elfogadott, civilizált formái, ezzel a személyes és közösségi ügyek melletti kiállásra, az aktív állampolgári létre készíthetik fel a diákokat.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Mélyül a tanulók ismerete az autómentes napról, annak üzenetéről. A globális környezeti problémákról szerzett ismeretek, személyes tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy a problémák hatással vannak a lokális, szűkebb közösségekre is. Az empatikus, ugyanakkor tényeken alapuló megközelítés segítségével reális képet kapnak a túlhasználat mértékéről, következményeiről. Az önismeretre is építő feladatok személyes felelősségvállalásra motiválnak, azt mutatják meg, mit tehetnek a diákok az egyén és a szűkebb közösség szintjén a környezetük és saját egészségük védelmében. A módszerajánlás az együttműködés képességét, a közösségi identitást erősíti.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
10 perc
30 perc
Autóválasztás
Mekkora a forgalom a sulinál?
Torlódásmodellezés
Aszfaltrajzverseny
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
120 perc
60 perc
25 perc
45 perc
25 perc
60 perc
Közlekedési módok helyigénye
Kerékpártúra
Hogyan közlekednek nálunk? - közvéleménykutatás
Melyik a gyorsabb? - közlekedési verseny
Mi lenne igazán autómentes?
Biológiai kutatás
Autómentes nap reklámkampány
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
30 perc
20 perc
15 perc
Activity
A kedvenc járművem
Szó a magasból
Verseny a járművekkel