Gondolkodj és közlekedj zölden!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 30 perc
Szeptember 22.
Autómentes nap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszer elemek egy része igényli a környezetismeret tantárgy előzetes ismereteit, a rajz és technika tárgyak alapjait, a kreatív feladatok esetében a kézügyességet és rajzolási technikákat és vizuális-esztétikai érzéket, a mozgásos módszer elemeknél pedig a testnevelés óra alapjait, úgy mint a koordinált mozgást.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A módszer elemek fejlesztik a közösségért tevékenykedő, együttérző hozzáállást, a kritikai gondolkodást, előtérbe helyezik a feladatok kreatív, közösségi alapú megoldását. A feladatok többsége a hét kulcskompetencia valamelyikére épül, kiemelve ezek közül a szociális, anyanyelvi és kommunikációs, valamint digitális kompetenciákat.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek főként a jeles nap átfogó ismereteit, az azokhoz kapcsolódó tudást bővítik. A tevékenykedtető, kutatásalapú, kreatív feladatok, legtöbbször aktív és kooperatív részvételt igényelnek, valamint a jeles nappal kapcsolatos ismereteket szélesítik. Kritikai gondolkodásra, közös élményekre és a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire hívják fel a figyelmet.
A módszer ajánlás célja
A módszer elemek célja, hogy a tanulók a jeles nap fő mondanivalóit és annak környezetvédelmi tartalmait megértsék, az autómentes nappal kapcsolatos saját tudásukat, döntési felelősségüket érvényesíteni, hasznosítani tudják az életben. Cél a mértékletességrevaló felhívás, az önfegyelem, a tudatos szemlélet és az empátia megélése embertársaik irányában.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elemek az együttműködés képességét, a közösségi identitást erősítik, miközben a diákok elsajátítják a felelős gondolkodás és cselekvés alapjait. Bővül a tanulók ismerete és tudása az autómentes napról és az Európai Mobilitási Hétről és az ezekhez kapcsolódó zöld szemléletről, fenntarthatóságról, környezetvédelemről, valamint a saját és környezetük egészségéről.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
20 perc
15 perc
30 perc
Milyen jármű vagyok?
Dugóban ülsz vagy változtatsz?
Tekerj, amíg csak tudsz!
Nézz utána az Autómentes napnak!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
20 perc
60 perc
15 perc
30 perc
180 perc
60 perc
Ismerd meg a bicikli részeit!
Tudj meg többet a Mobilitási Hétről!
Tervezz applikációt!
Rakd ki a jelzéseket!
Tiszta levegőt!
Rendezzetek utcabált!
Autómentes percek
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
15 perc
30 perc
30 perc
Szedd rímbe!
Én mondom, te rajzolod!
Ültessetek egy fát!
Gyalogolj, hogy láss!