A forradalom ünnepe kicsit másképpen
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 35 perc
Március 15.
1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Március 15-e kapcsán 5-8. osztályban elvárható a történelmi tudás, a bizonyos szintű lexikális ismeret. Ennek ellenére minden feladat igényli az előzetes megbeszélést, de építhetünk a diákok ismereteire a kiemelt magyar ünnep kapcsán. Előzetes ismeretként számíthatunk arra, hogy a kiemelkedő személyekkel, helyszínekkel, jelképpel tisztában vannak a tanulók, valamint, hogy ismereteik között feleleveníthető dalok, versek is vannak. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák mélyítése elsősorban a saját élményen alapuló, valamint kutatás általi tanulással valósul meg, a korosztály történelmi ismereteire alapozva. A módszer tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy a történelmi ismereteik bővüljenek, mélyüljenek. Megértik a szabadságharc, a forradalom eseményeit, az események és folyamatok okait és következményeit. Időrendbe állítják a történelmi eseményeket. A történelmi eseményekkel, jelenségekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaznak meg. 
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek többsége a kooperációra, a diákok közös munkavégzésére épít, az élményközpontúságot hangsúlyozza. Az egyes feladatok saját tapasztalaton alapuló, élményszerű tevékenységek kapcsán juttatják el a diákokat az ünnepről már megtanult ismeretek előhívásához, elmélyítéséhez, további bővítéséhez. Az érdekes, csoportmunkában végzett tevékenységek erősítik a nemzeti indentitásukat.
A módszer ajánlás célja
Célunk, hogy a tanulók személyes tapasztalatokon keresztül, örömteli tevékenységek közben ismerkedjenek a nemzeti ünnep kiemelkedő személyiségeivel, helyszíneivel. Jussanak új információkhoz, tapasztaljanak meg új dolgokat. Fejlődjön ön-és társismeretük, kommunikációs kompetenciáik, esztétikai tudatosságuk. Alakuljon a személyiségük egésze, pozitív attitűdjük. 
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók örömmel, kíváncsisággal fordulnak nemzeti ünnepünk felé. Képesek ismereteiket mások előtt előadni, megjeleníti játékos formában. A feladatok lehetővé teszik számukra az ismeretek egységben való szemléletmódját, belsővé válását. Kialakul, fejlődik a kooperációra való készségük, az egymásra való odafigyelésük, az ön-és társreflexiójuk. A tanulók ismerete bővül az emléknapról, az élmény segíti memorizálni a történelmi tényeket, összekötni egymással az évszámokat, helyszíneket és a szereplőket. 
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Szabad az, aki…
Szabadság, egyenlőség, testvériség - Készítsünk állóképet!
Fessünk improvizatív képet!
Mit tudok? Mit szeretnék megtudni?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
40 perc
60 perc
60 perc
90 perc
60 perc
90 perc
Készítsünk eseményláncot a forradalomról!
Tervezzünk a szabadságharc emlékére plakettet!
Játsszuk el a forradalom eseményeit!
Varrjunk kokárdát!
Szerkesszünk esti híradót!
Készítsünk jellemtérképet!
Önként csatlakoztam a forradalomhoz
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
45 perc
30 perc
60 perc
Készítsünk kvízt!
Ki van a hátamon?
Írjunk lúdtollal!
Írjunk levelet a szabadságharc gyerektüzéreként!