Az emlékezés a jövőnk kulcsa!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 22 óra 45 perc
Május 8.
II. világháború lezárásának emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A háborúval kapcsolatos előismeretek szerves részei a történelemoktatásnak az 5-8. évfolyamon, megismerkednek a háborúhoz vezető eseményekkel, az első világháborúval és az azt követő időszakkal, valamint külön témakör épül a második világháború eseményeire is. Földrajz tantárgyból megismerkednek Európa és a többi kontinens felépítésével, domborzatával, és a városok telepítő tényezőivel, melyek nagy szerepet játszanak a világháborús stratégiák megértésében.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT-ban elsődlegesen a történelem tantárgyhoz kapcsolódik a témakör, ahol részletesen, külön témaként veszik át a második világháborút, később pedig a háborús konfliktusok témakörénél is átismétlik a tanultakat. A téma megjelenik az ének-zene tantárgyban is. Nevelési célok közül a nemzeti öntudatra neveléshez elsődlegesen kapcsolódik, de érintkezik az erkölcsi nevelési céllal is, illetve az állampolgárságra neveléshez is az alapvető emberi jogokra és szabályokra neveléssel.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás célja, hogy a gyerekek élményszerű feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a világháború fogalmával. A múzeumlátogatás, a filmvetítés, valamint a drámapedagógiai lehetőségek is mind-mind azt segítik, hogy a diákok új ismeretekkel bővüljenek a foglalkozás során, tegyék ezt élményszerűen.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy megismertesse a diákokat a háború borzalmaival és emberi gondolkodásra és életre gyakorolt hatásával a visszaemlékezés eszközével. A kültéri programokkal a diákok elsajátítják a mindennapi történelem fogalmát, azaz, hogy a történelem és a történelmi emlékezet elválaszthatatlanul él körülöttük. Cél továbbá a történelmi ismeretek elmélyítése, valamint az empatikus és humánus, békére törekvő viselkedésforma kialakítása bennük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok megismerik a háborút kiváltó gondolkodásmódokat és a hadi állapotokat, ezzel megértik az azt lezáró béke fontosságát és fenntartásának szükségességét. Képessé válnak az internetes források kritikus szemléletére és tanulási célú felhasználására. Új, önálló tanulási módszereket sajátítanak el, valamint fejlődnek szociális, kooperatív és kommunikációs készségeik is. A kültéri programok elvárt eredményei továbbá, hogy megismerik a közvetlen környezetük múltját és a háborúhoz való kapcsolatát is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
90 perc
120 perc
120 perc
90 perc
Készítsetek repülőgép makettet!
Csatlakozzatok egy világháborús városismereti sétához!
Készítsetek kvízt!
Látogassátok meg Radnóti emlékművét!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
240 perc
60 perc
240 perc
180 perc
100 perc
120 perc
Keressetek egy katonai orvost és készítsetek interjút!
Szervezzetek érzékenyítő programot!
Készítsetek szakirodalmi listát!
Készítsetek vlogot!
Készítsetek interjút egy történésszel!
Készítsetek filmajánlót!
Látogassátok meg a Sziklakórház Múzeumot!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
45 perc
120 perc
180 perc
Jelenítsetek meg egy helyi szobrot/emlékművet!
Ismertessétek meg a hősöket az utca emberével!
Készítsetek fotókiállítást!
Készítsetek recenziót egy már feldolgozott második világháborús filmből!