Tisztelegjünk a hősök előtt!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 30 perc
Május 8.
II. világháború lezárásának emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megtartása az 5. évfolyamhoz igazítva nem igényel komolyabb szaktárgyi ismereteket, pusztán a háború fogalmi ismerete szükséges. Az életkornak megfelelő papír alapú- és internetes forráshasználat a gondolkodási készségek és a kreativitás elégségesek a feladatok elvégzéséhez. A mélyebb történelmi ismeretek részletesebb feladatmegoldást biztosíthatnak.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT-ban elsődlegesen a történelem szaktárgyhoz kapcsolódik a témakör, ahol 5. évfolyamtól kezdve előkerülnek ókor háborúk, melyeken át a 8. évfolyamra elérnek a második világháború eseményeiig is. Nevelési célok közül a nemzeti öntudatra neveléshez elsődlegesen kapcsolódik, de érintekzik az erkölcsi nevelési céllal is a gondolkodások különbözőségének tanításával, illetve az állampolgárságra neveléshez is az alapvető emberi jogokra és szabályokra neveléssel.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás célja, hogy a gyerekek élményszerű feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a világháború fogalmával. A mzeumlátogatás, a filmvetítés, valamint a drámapedagógiai lehetőségek is mind-mind azt segítik, hogy a diákok új ismeretekkel bővüljenek a foglalkozás során, tegyék ezt élményszerűen.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy megismertesse a diákokat a háború borzalmaival és emberi gondolkodásra és életre gyakorolt hatásával, mindezt a mai békeállapot szempontjából. Cél továbbá a történelmi ismeretek elmélyítése, valamint az empatikus és humánus, békére törekvő viselkedésforma kialakítása bennük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok megismerik a háborút kiváltó gondolkodásmódokat és a hadi állapotokat, ezzel megértik az azt lezáró béke fontosságát és fenntartásának szükségességét. Képessé válnak az internetes források kritikus szemléletére és tanulási célú felhasználására. Új, önálló tanulási módszereket sajátítanak el, valamint fejlődnek szociális, kooperatív és kommunikációs készségeik is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Tárjátok fel a Duna korzón a kiállított cipők tikait!
Látogassátok meg a temetőben Névtelen katona sírját!
Készítsetek családi kutatást!
Csatlakozzatok egy világháborús városismereti sétához!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
60 perc
60 perc
60 perc
30 perc
120 perc
Ember az embertelenségben
Feketén-fehéren Pilinszky
Menjenek el a Holokauszt Emlékközpontba!
Tervezzetek Robert Capa kiállítást!
Készítsetek interjút egy háborút túlélő személlyel!
Keressetek katonai szlegneket a helyi könyvtárban!
Háborús makett
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
60 perc
90 perc
30 perc
Keressetek botlatóköveket!
Ismerkedjetek meg a háborús jelvényekkel!
Készítsetek videót egy katona napi rutinjából!
"Menjetek világgá"!