Mesterségem címere: katona a fronton
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 50 perc
Május 8.
II. világháború lezárásának emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megtartásához nem szükségesek szaktárgyi előismeretek. A feladatok nagy része saját tapasztalatra épít. A diékok alapvető történelmi ismeretei segíthetnek a módszerek gördülékeny lebonyolításában, ahogy az ének-zenei ismeretek is, azonban nem előfeltétel. Az életkornak megfelelő motorikus-, gondolkodási- és asszociációs készségek elégségesek a feladatok megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap nem kapcsolódik közvetlenül egyik szaktárgyhoz sem a NAT alapján. Közvetetten érintkezik az erkölcstanban a múlt értékeinek megőrzésével és az ének-zenében a népdalokka. Kapcsolódik azonban a kiemelt nevelési célokhoz, úgy mint a humánus magatartásforma és a lelki érettség kialakítása, valamint az ország szimbólumainak és hagyományainak életkornak megfelelő megismerése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás célja, hogy a gyerekek élményszerű feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a világháború fogalmával. A sorverseny,a filmvetítés, valamint a drámapedagógiai lehetőségek is mind-mind aztsegítik, hogy a diákok új ismeretekkel bővüljenek a foglalkozás során, tegyék ezt élményszerűen.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a diákok játékos módon szerezzenek információkat a háborús eseményekről és a II. világháború korszakáról, anélkül, hogy a tragédia és veszteség gondolata befelé fordulást és zárkózottságot idézne elő bennük. Cél továbbá a történelmi ismeretek megalapozása, valamint az empatikus és humánus gondolkodásmód és viselkedésforma kialakítása bennük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy gyarapszik a diákok tudása a háborús szabályokkal, viselkedésmódokkal, jelekkel és a korszak mindennapjaival kapcsolatban, ezzel is megalapozva a történelem tantárgy sikeres megértését a későbbiekben. Hozzájárul az érzelmi fejlődéshez, a feladatok elvégzésével kooperációjuk és kommunikációjuk fejlődik. Elsajátítják az emlékezés, megemlékezés lehetőségeinek művészeti oldalát is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
60 perc
60 perc
90 perc
Sajátítsátokk el a helyes tisztelgést!
Keressetek a világháborúhoz köthető köztereket!
Jelenítsetek meg egy helyi szobrot / emlékművet!
Kutassatok a helyi könyvtárban!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
40 perc
120 perc
180 perc
45 perc
50 perc
50 perc
Látogassátok meg a Hadtörténeti Múzeumot/Helytörténeti Múzeumot!
Tanuljatok játékosan híres politikusokról!
Készítsetek előadást a Háború és én c. filmből!
Nézzétek meg a Valahol Európában c. musicalt!
Évszámos számháború
Látogassátok meg a Citadellát!
Harcikocsi kiállítás
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
50 perc
30 perc
45 perc
Készítsetek kültéri emlékműsort!
Ismerkedjetek meg Anne Frank karakterével!
Mentsétek ki a sebesülteket!
Játsszatok partizánt!