Értékeljük a II. világháború után megköttetett békét!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 25 perc
Május 8.
II. világháború lezárásának emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A háborúval kapcsolatos előismeretek szerves részei a történelemoktatásnak az 5-8. évfolyamon, megismerkednek a háborúhoz vezető eseményekkel, az első világháborúval és az azt követő időszakkal, valamint külön témakör épül a második világháború eseményeire is. Földrajz tantárgyból megismerkednek Európa és a többi kontinens felépítésével, domborzatával, és a városok telepítő tényezőivel, melyek nagy szerepet játszanak a világháborús stratégiák megértésében.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT-ban elsődlegesen a történelem szaktárgyhoz kapcsolódik a témakör, ahol részletesen, külön témaként veszik át a második világháborút, később pedig a háborús konfliktusok témakörénél is átismétlik a tanultakat. A téma megjelenik az ének-zene tantárgyban is, a zenei befogadás témakörben. Nevelési célok közül a nemzeti öntudatra neveléshez elsődlegesen kapcsolódik, de érintkezik az erkölcsi nevelési céllal is a gondolkodások különbözőségének tanításával, illetve az állampolgárságra neveléshez is az alapvető emberi jogokra és szabályokra neveléssel.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás segítséget nyújt a háborús helyzet és a veszteség mértékének megértéséhez, egyes nevezetes eseményének megismeréséhez, ezáltal domborítja ki a béke értékét és fenntartásának fontosságát. Gondolkodtató, önálló munkára sarkalló és játékos feladatok is megtalálhatók benne, hogy támogassa a különböző tanulási módok elsajátítását. Legfontosabb eleme az emlékezés és a megemlékezés hangsúlyozása, a diákok megtanulják a feladatok által, hogy a jövőt csak úgy alakíthatják, ha a múlttal is tisztában vannak.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy megismertesse a diákokat a háború borzalmaival és emberi gondolkodásra és életre gyakorolt hatásával a visszaemlékezés eszközével. A gyűjtőmunkákkal a diákok gyakorolják a források kritikus használatát, valamint elsajátítják a mindennapi történelem fogalmát, azaz, hogy a történelem és a történelmi emlékezet elválaszthatatlanul él körülöttük. Cél továbbá a történelmi ismeretek elmélyítése, valamint az empatikus és humánus, békére törekvő viselkedésforma kialakítása bennük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok megismerik a háborút kiváltó gondolkodásmódokat és a hadi állapotokat, ezzel megértik az azt lezáró béke fontosságát és fenntartásának szükségességét. Képessé válnak az internetes források kritikus szemléletére és tanulási célú felhasználására. Új, önálló tanulási módszereket sajátítanak el, valamint fejlődnek szociális, kooperatív és kommunikációs készségeik is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
60 perc
40 perc
30 perc
Párosítsunk szlengeket!
Keressünk érdekességeket!
Elemezzük a diktátor beszédstílusát!
Színezzünk országokat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
120 perc
60 perc
90 perc
60 perc
60 perc
50 perc
Járjuk körbe a Hitlerjugendet!
Pereskedjünk!
Olvassunk róla!
Kémkedjünk!
Kössünk békét!
Cáfoljunk összeesküvés-elméleteket!
Adjuk elő a pillanatot!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
20 perc
30 perc
15 perc
Készítsünk keresztrejtvényt!
Készítsünk TTT modellt!
Keressük a humort!
Gondoljuk át az érdekességeket!