Ismerjük meg a háborút Európában!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 40 perc
Május 8.
II. világháború lezárásának emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megtartása az 5. évfolyamhoz igazítva nem igényel komolyabb szaktárgyi ismereteket, pusztán a háború fogalmi ismerete szükséges. Az életkornak megfelelő papír alapú- és internetes forráshasználat a gondolkodási készségek és a kreativitás elégségesek a feladatok elvégzéséhez. A mélyebb történelmi ismeretek részletesebb feladatmegoldást biztosíthatnak.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT-ban elsődlegesen a történelem szaktárgyhoz kapcsolódik a témakör, ahol 5. évfolyamtól kezdve előkerülnek ókor háborúk, melyeken át a 8. évfolyamra elérnek a második világháború eseményeiig is. Nevelési célok közül a nemzeti öntudatra neveléshez elsődlegesen kapcsolódik, de érintkezik az erkölcsi nevelési céllal is, a gondolkodások különbözőségének tanításával, illetve az állampolgárságra neveléshez is az alapvető emberi jogokra és szabályokra neveléssel.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás segítséget nyújt a háborús helyzet és a veszteség mértékének megértéséhez, egyes nevezetes eseményének megismeréséhez, ezáltal domborítja ki a béke értékét és fenntartásának fontosságát. Gondolkodtató, önálló munkára sarkalló és játékos feladatok is megtalálhatók benne, hogy támogassa a különböző tanulási módok elsajátítását, használtatja a különböző grafikai rendezőket, forráselemzésre, információgyűjtésre, szelektálásra és kommunikációra épülő feladatokkal.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy megismertesse a diákokat a háború borzalmaival és emberi gondolkodásra és életre gyakorolt hatásával, mindezt a mai békeállapot szempontjából. Cél továbbá a történelmi ismeretek elmélyítése, valamint az empatikus és humánus, békére törekvő viselkedésforma kialakítása bennük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok megismerik a háborút kiváltó gondolkodásmódokat és a hadi állapotokat, ezzel megértik az azt lezáró béke fontosságát és fenntartásának szükségességét. Képessé válnak az internetes források kritikus szemléletére és tanulási célú felhasználására. Új, önálló tanulási módszereket sajátítanak el, valamint fejlődnek szociális, kooperatív és kommunikációs készségeik is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
25 perc
25 perc
Nézzünk utána érdekességeknek!
Párosítsunk szimbólumokat!
Érveljünk vezetőként!
Készítsünk idővonalakat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
90 perc
200 perc
90 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Játsszunk el könyvrészleteket
Harcoljunk földön, vízen, levegőben!
Szervezzünk moziestet!
Készítsünk plakátot politikai vezetőkről!
Kutassunk az időben!
Ismerjük meg Anna Frankot!
Ismerjünk meg háborús költőket!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
20 perc
25 perc
30 perc
Párosítsunk katonai temetőket!
Játsszunk szleng totót!
Keressük a führerbunkert!
Készítsünk keresztrejtvényt!