Ismerkedjünk a háború jelképeivel és fogalmaival!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 15 perc
Május 8.
II. világháború lezárásának emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megtartásához nem szükségesek szaktárgyi előismeretek. A feladatok nagy része saját tapasztalatra épít. A diákok alapvető történelmi ismeretei segíthetnek a módszerek gördülékeny lebonyolításában, ahogy az ének-zenei ismeretek is, azonban nem előfeltétel. Az életkornak megfelelő motorikus-, gondolkodási- és asszociációs készségek elégségesek a feladatok megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap nem kapcsolódik közvetlenül egyik szaktárgyhoz sem a NAT alapján. Közvetetten érintkezik az erkölcstanban a múlt értékeinek megőrzésével és az ének-zenében a népdalokkal. Kapcsolódik azonban a kiemelt nevelési célokhoz, úgy mint a humánus magatartásforma és a lelki érettség kialakítása, valamint az ország szimbólumainak és hagyományainak életkornak megfelelő megismerése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagy hangsúlyt fektet a gyerekek játszva gondolkodtatására, a kézügyesség és a kooperációs készség fejlesztésére az énekes, rajzos, egyszerű logikai és gondolkodtató feladatokkal. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, és a háború tematikáját az érzelmi nevelés, a játékos gondolkodás és a történelmi tudás megalapozásának oldaláról közelíti meg.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a diákok játékos módon szerezzenek információkat a háborús eseményekről és a II. világháború korszakáról, anélkül, hogy a tragédia és veszteség gondolata befelé fordulást és zárkózottságot idézne elő bennük. Cél továbbá a történelmi ismeretek megalapozása, valamint az empatikus és humánus gondolkodásmód és viselkedésforma kialakítása bennük.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy gyarapszik a diákok tudása a háborús szabályokkal, viselkedésmódokkal, jelekkel és a korszak mindennapjaival kapcsolatban, ezzel is megalapozva a történelem tantárgy sikeres megértését a későbbiekben. Hozzájárul az érzelmi fejlődéshez, a feladatok elvégzésével kooperációjuk és kommunikációjuk fejlődik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
35 perc
40 perc
40 perc
40 perc
Színezzünk katonákat
Dominózzunk
Keressünk szócikkeket
Tanulmányozzuk a zászlót
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
60 perc
50 perc
40 perc
45 perc
45 perc
40 perc
Beszéljünk madárnyelven
Rajzoljunk
Asszociáljunk!
Vizsgáljuk meg a Vöröskeresztet!
Rajzoljunk az éhségről!
Öltöztessük fel a katonát!
Énelekjünk háborús dalokat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Fejtsünk keresztrejtvényt!
Játsszunk szóláncot!
Gyűjtsünk segítséget!
Gyűjtsünk ujj-dolgokat!