Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 1 óra 30 perc
Január 22.
A magyar kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulóknak a magyar kultúra napjához kötődően már vannak előzetes ismereteik.  A magyar kultúrához kapcsolódóan már számos verset olvastak, tanultak, ismernek. Kölcsey Ferenc életéről és a Himnuszról is tanultak részletesen. A módszer ajánlások egy része igényli az előzetes irodalmi ismereteket. Foglalkoztak a 19. század magyar zeneszerzőivel, ismerik a Himnusz megzenésítésének történetét. A jeles nap megértéséhez szükséges alap előismereteket a tanulók már megszerezték történelemórán. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése elsősorban csoportmunkában történik. A forrásszövegek önálló kiválasztása, elemzése, a kutatómunka során folytatott szövegelemzés, szövegalkotás, a kronológia alapú eseményelrendezés, a korszakok és időszakok konstruktív összehasonlítása, a digitális tudás alkalmazása, a tantárgyak közötti integráció felfedezése képessé teszik a diákokat arra, hogy felismerjék a magyar kultúra hihetetlen gazdagságát, sokszínűségét, jelentőségét, valamint erősödjön nemzeti identitásuk és hovatartozás érzésük.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a kooperatív csoportmunkán, együttműködésen alapuló feladatok, valamint a szűkebb és tágabb közösséget bevonó módszerek. A megoldások a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív részvételre építenek. A kültéri helyszínek meglátogatásával élményszerű tapasztalatokkal gazdagodnak a  tanulók, saját tapasztalatból jönnek rá, hogy mennyire gazdag, sokrétű a magyar kultúra. Az elemző jellegű kooperatív munka során a korosztály egyre önállóbban képes az összefüggések feltárására. A film és zene részletek csoportos feldolgozásával fejlődik kritikai gondolkodásuk, elemző készségük. Ismereteik bővülésével véleményüket, álláspontjukat fogalmazzák meg a magyar kultúrával kapcsolatosan. Digitális tudásbázisuk gazdagodik a tevékenységek során.
A módszer ajánlás célja
A cél, hogy a tanulók a tevékenykedtető módszereken  keresztül megismerkedjenek a magyar kultúrával. Mélyebben ismerjék meg anyanyelvüket, tárgyi, zenei, film, természetben fellelhető, viselkedési, kulináris kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Váljanak elkötelezetté a magyar kultúra megőrzése iránt.Cél a magyar kultúrához köthető alkotások empatikus, reflektált feldolgozási módszereinek megismerése. Cél a személyes viszonyok elmélyítése a közösségi, szociális élményekre épülő módszer ajánlásokon keresztül.
A módszer ajánlás elvárt eredményei

Mélyül a tanulók ismerete a magyar kultúrával kapcsolatban. Megértik, hogy a magyar kultúra mennyire összetett, sok irányból megközelíthető fogalom. Erősödik a magyar nyelvvel való kapcsolatuk. Elkötelezettekké válnak magyar kultúra megismerésére, ápolására, továbbadására. Megértik, miért fontos a múlt ismerete, látják a jelennel való kapcsolódását, megértik az összefüggéseket. 


A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
45 perc
45 perc
60 perc
Ki a nyertes?
Te kiket díjaznál?
Mutasd meg, neked mit jelent!
Indulhat a vásár
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
90 perc
120 perc
120 perc
180 perc
90 perc
120 perc
Országos Széchenyi Könyvtár
Levél Kölcsey Ferencnek
Petőfi Irodalmi Múzeum
Hungarikum
Himnusz szavalva
Zenéljünk minél több hangszeren!
Készítsd el a magyar kultúra installációját!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
120 perc
60 perc
60 perc
80 perc
Üzenet a magyar kultúra napján
Irodalom mindenkinek
Üzeneted a nagyvilágba
Magyar kultúra a magyar megyékben