Nemzeti értékeink
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 1 óra
Január 22.
A magyar kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez a tanulók előismeretei az alsó tagozatról, egyrészt az irodalom, azon belül is a mesék világából származnak. Olvasmányélményeiken keresztül ismerkednek a magyar történelemmel, kultúrával. Másrészt a zenén keresztül, azon belül is a gyerek és népdalok segítségével kapcsolódnak a magyar kultúrához. De ugyanúgy ismerik a magyar rajzfilm világát, ismerik a magyar találmányokat a bűvös kockával kezdve, és szeretik a magyar konyhát. Életük szervesen beleépül a magyar viselkedési kultúrába, részei kisebb és tágabb környezetüknek, korosztályuknak megfelelően tudják alkalmazni a magyar viselkedési normákat. Ismerik tágabb természeti környezetüket, mely ugyancsak a magyar kultúra része.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A feladatok nagy részében a kommunikációs kompetenciák fejlesztése történik. Tudatosul a tanulókban a nemzeti kultúránk jelentősége, a magyar nyelv gazdagsága, értelmezik a magyar kultúrához kapcsolódó jelképeket, valamint átélik a jeles nap közösségmegtartó szerepét. A tanulók képessé válnak a digitális környezetben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. Ismerik a magyar történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket, és az azokhoz kapcsolódó kulturális összetevőket. Differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és képesek értelmezni, átélni a művészet közvetítette jelentéstartalmakat is.
A módszer ajánlás rövid leírása
Kimozdulva a megszokott keretekből a tanulók megismerkednek tágabb környezetük kulturális elemeivel, a természet értékeivel, az élő és élettelen természeti kincsekkel. A módszer ajánlások a korosztály jellemzőit figyelembe véve élményszerűek. Csoporttevékenységre épülő feladatok sora tárja fel, ismerteti, szeretteti meg a magyar kultúra kincsestárát, gazdagságát, többek között az anyanyelv sokszínűségét, a magyar irodalmi alkotások értékét. 
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a korábbi ismereteiket a tanulók tovább bővítsék, a jeles naphoz kapcsolódó Himnuszt és Kölcsey Ferenc életének, pályájának kiemelkedő pillanatait részletesebben megismerjék, nagyobb biztonsággal használják a forrásokat, szerezzenek önálló tapasztalatot az anyaggyűjtésben, annak feldolgozásában. Átérezzék a jeles nap jelentőségét, magukénak érezzék a magyar kultúra ápolását. Cél, hogy tudatosuljon a tanulókban, hogy a természeti környezet is a magyar kultúra része.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatokon keresztül bővül a tanulók szókincse, a Himnuszt középpontba állítva megismerkednek a magyar kultúra értékeivel. A zenén és képzőművészeten keresztül bővül ismeretük a jeles napról. Megismerik a kort, melyben a mű született. Értékesnek tartják a saját és társaik kreatív ötleteit és produktumait, az innovatív módszereket. Kreatív alkotásokat hozzanak létre. Megismerik országunk, nemzetünk kulturális, természeti örökségeit. A tanulók megértik, hogy ők is őrzői, védői a magyar kultúrának. Az ő felelősségük is, hogy megmaradjon, átöröklődjön az utókornak.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
20 perc
40 perc
40 perc
Öt kedvenc mesénk
Ugróiskola
Öltöztess ,,Himnuszba" egy fát!
Vésd kőbe a magyar kultúrát!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
240 perc
240 perc
90 perc
180 perc
240 perc
180 perc
30 perc
A Himnusz szülőhelyén
Nosztalgiázzunk a táncházban!
Találd meg Kölcseyt!
,,hallani azt a hat magyar gólt!"
Fedezzük fel nemzetünk értékeit!
Mindenhol irodalom
A ,,legnagyobb magyar"
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
90 perc
60 perc
Élő költészet
Vers mindenkinek
A magyar kultúra fája
Himnusz a hajón