"Játszani is engedd..."
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 50 perc
Január 22.
A magyar kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az adott korosztálynak még kevés konkrét történelmi, irodalmi, művészeti ismerete van a jeles napról, de ismerik a jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat. Felismerik, és együtt tudják énekelni a Himnuszt. A jeles nap megértéséhez az 1-4. évfolyamon szükséges a Himnusz szövegének megismerése, a magyar nyelv, kultúránk alapjainak megismerése, ápolása a korosztálynak megfelelően.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A magyar kultúra napjának módszertani elemei kapcsolódnak a NAT által megfogalmazott általános célokhoz, mely szerint a tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú. A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A tevékenységeknek alkalmazkodniuk kell a tanulók társadalmi, kulturális és életkori sajátosságaihoz. A tevékenységek kapcsolódnak a magyar nyelv és irodalom, etika, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyakhoz.

A módszer ajánlás rövid leírása
Az alsó tagozaton a jeles nap üzenete a Himnuszhoz és a magyar kultúrához kapcsolódó tartalmakat előtérbe helyező élményszerű feladatokon keresztül valósul meg. A módszerek között készségfejlesztő, zenei, esztétikai érzéket, hallást fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív élményszerű feladatok szerepelnek. 
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megértsék kapcsolódásukat nemzetükhöz, illetve szűkebb közösségükhöz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti értékeiket, azok gondolati, erkölcsi tartalmát. Cél, hogy a tanulók érzelmileg kötődjenek a jeles naphoz. A külső helyszíneken megvalósuló feladatok célja, hogy a tanulók tágabb közösségükkel is kapcsolatba kerüljenek, mélyüljenek szociális és kulturális ismereteik, kapcsolataik, megőrizzék nyitottságukat és kíváncsiságukat a környezetükben élőkkel kapcsolatban.
A módszer ajánlás elvárt eredményei

Elvárt eredmény a magyar kultúra megismerése a korosztály befogadó képességének megfelelően. Tudatosul a tanulókban, hogy hova tartoznak, ezáltal erősödik önbizalmuk, biztonságban érzik magukat. Fejlődik a tanulók fantáziája, gondolkodása, kommunikációja. Képesek a csoporton belüli alkalmazkodásra, együttműködésre. 

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
20 perc
30 perc
20 perc
Gyere huszárnak!
Milyen lenne ...
Rakjuk össze a képet!
Ha megmondod, hol laksz, mi megmondjuk, hogy ki volt…
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
120 perc
120 perc
90 perc
90 perc
60 perc
Mesék, történetek világában
Pantomim a parkban
Jeles nap a múzeumban
Győzd le az akadályt!
Ajándékozzunk könyveket!
Szabad egy verset?
Magyar Nemzeti Himnusz-szobra
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Ünnepeld a magyar kultúrát virágcsokorral!
Egy jó történet
Alkossunk élőláncot!
Táncoljunk, énekeljünk!