Hass, alkoss, gyarapíts!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 55 perc
Január 22.
A magyar kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók ismerik a kulturális kódrendszer elemeit, amely segít, hogy azonosuljanak kultúránk alapértékeivel. A forrásértékű szövegek feldolgozása, értelmezése, a feladatokat megelőző gyűjtőmunka képességével már rendelkeznek. Alapvető zenei műveltségük, művészeti alapismereteik segítik az értelmezését, feldolgozását.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap tevékenységei hozzájárulnak, hogy a tanulók megismerjenek hagyományos és mai kulturális értékeket. A tevékenykedtető csoportos feladatok elősegítik a nemzethez és a közösséghez való viszony elmélyülését, valamint hozzájárulnak a tanulók személyiségfejlődéséhez, szocializációjához.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a kooperatív csoportmunkán, az együttműködésen alapuló feladatok, a közösség minden egyes tagját aktivizáló feladatok: közös gyűjtőmunka, közös előadás, közös alkotás létrehozása. A feladatok megoldása a kritikai gondolkodáson, a kreatív, aktív részvételen alapszik. A tanulók alkalmazzák a forrásértelmezés, irodalmi alkotások elemzése és értelmezése során szerzett tapasztalataikat.  A módszerelemek a kritikus, önálló gondolatalkotásra ösztönzik a tanulókat.
A módszer ajánlás célja

Cél a magyar kultúra iránti érdeklődés elmélyítése. Cél, hogy a tanulók mélyebben megismerkedjenek a magyar kultúrával, valamint vigyázzanak rá és továbbadják azt. Cél a nemzeti szocializáció alapjainak megerősítése. Tudatosuljon a tanulókban, hogy hova tartoznak, kisebb és nagyobb közösségekhez, mert többek között a hovatartozás élménye teremti meg az önbizalmat és érezik biztonságban magukat. 


A módszer ajánlás elvárt eredményei

A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a tanulók megértsék, milyen fontos kincs a nemzeti kultúránk. Erősödik identitástudatuk, magyarságtudatuk, hovatartozás érzésük, a nemzeti értékeinkben való hitük és az azok feletti büszkeségük. A  források, a gyűjtőmunka során a szerzett új ismeretek beépülnek és hozzáadódnak korábbi tudásukhoz. A jeles naphoz fűződő személyes viszonyuk erősödik. A csoportos feladatok elvégzése során átélik a közösség erejét, megtapasztalják a tudásátadás lehetőségeit. Fejlődik együttműködő készségük.


A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
25 perc
25 perc
15 perc
Kitalálod?
Sokszínűség
Írjunk rövid apróhirdetést!
Döntsd el!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
120 perc
90 perc
120 perc
90 perc
90 perc
90 perc
"Számomra a magyar kultúra..." kiállítás
Nyomozzunk Kölcsey után!
Itthon
Fedezd fel a Hungarikumokat!
Térkép Kölcseyről
Kérdezzük meg Kölcseyt és Erkelt!
A Himnusz útja
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
30 perc
45 perc
60 perc
Írjunk eszperente nyelven!
Énekeljünk együtt!
Szeresd és ápold kultúrádat!
Díszítsd fel a termedet!