Nyelvében él a nemzet
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 45 perc
Január 22.
A magyar kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A jeles nap megértéséhez a tanulók előismeretei az alsó tagozatról, egyrészt az irodalom, azon belül is a mesék világából származnak. Olvasmányélményeiken keresztül ismerkednek a magyar történelemmel, kultúrával. Másrészt a zenén keresztül, azon belül is a gyerek és népdalok segítségével kapcsolódnak a magyar kultúrához. De ugyanúgy ismerik a magyar rajzfilm világát, ismerik a magyar találmányokat a bűvös kockával kezdve, és szeretik a magyar konyhát. Életük szervesen beleépül a magyar viselkedési kultúrába, részei kisebb és tágabb környezetüknek, korosztályuknak megfelelően tudják alkalmazni a magyar viselkedési normákat.A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A jeles naphoz módszer ajánlásai a magyar nyelv és irodalom, történelem, zene tantárgyhoz kapcsolódnak. A feladatok hét kulcskompetencia fejlesztését segítik, különösen a csoportmunkán, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel rendszerezett tudással, a lényegkiemeléssel, a saját érzések, gondolatok megfogalmazásával.


A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerek alkalmazása lehetőséget teremt számos tanórai vagy tanórán kívüli tanulási és fejlesztési lehetőségre.  A tanulók a kreatív alkotáson keresztül kerülnek közelebb a magyar kultúrához, a csoportos tevékenységeken keresztül pedig egymáshoz. Gyakoriak az együttműködésen alapuló feladatok, a kézügyességet fejlesztő módszer elemek. A módszer elemek célja a minél szélesebb kapcsolódás megteremtése a magyar kultúrához. Fontos szempont az élményszerűség, a tapasztalaton alapuló tudásbővítés.
A módszer ajánlás célja

A módszer elem célja, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a magyar kultúrához. Cél, hogy a tanulókban erősödjön hovatartozás érzésük, nemzeti öntudatuk. Megismerjék, megszeressék a népi kultúrát, mert azok családunk és társadalmunk gyökerei is, elemeinek hatása erős és szerteágazó, megtartó erőt sugároz. Cél a Himnusz mélyebb megértése, átélése. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni a múltat, s ebben elhelyezni személyes és tágabb közösségi jelenlétüket, lássák az összefüggéseket.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A tanulók a magyar kultúrához kapcsolódó meglévő ismereteiket elmélyítik, tudatosítják, hogy a magyar kultúra veszi körül őket. A meglévő tudásukat új információkkal bővítik, az újonnan megszerzett tudást képesek a meglévőbe beleágyazni, rendszerezni. Őrizzék meg nyitottságukat, kíváncsiságukat, büszkeségüket a magyar kultúrával kapcsolatban. Fejlődik kommunikációs kompetenciájuk, empátiájuk, önreflexiójuk és kreativitásuk.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
20 perc
40 perc
Bővül jelképtárunk
A jó megfigyelő
Kik ők?
Felismered?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
40 perc
60 perc
90 perc
60 perc
90 perc
90 perc
Te mit hoztál?
Himnusz másképpen
Készíts idővonalat!
Te hogyan érvelnél?
Válassz Hungarikumot!
Keresd Kölcseyt!
Nyelvében él a nemzet
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
60 perc
10 perc
30 perc
Rakjuk össze a képregényt!
Készíts emléklapot!
Találjunk minél többet!
Írj egy mottót!