Szülőföldem szép határa
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 15 perc
Január 22.
A magyar kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az adott korosztálynak még kevés konkrét történelmi, irodalmi, művészeti ismerete van a jeles napról, de ismerik a jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat. Felismerik, és együtt tudják énekelni  a Himnuszt. A jeles nap megértéséhez az 1-4. évfolyamon szükséges a Himnusz szövegének megismerése, a magyar nyelv, a magyar népmesék, versek, viselkedési, kulináris,öltözködési, zenei kultúránk alapjainak megismerése, ápolása a korosztálynak megfelelően.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A magyar kultúra napjának módszertani elemei kapcsolódnak a NAT által megfogalmazott általános célokhoz, mely szerint a tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú. A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A tevékenységeknek alkalmazkodniuk kell a tanulók társadalmi, kulturális és életkori sajátosságaihoz. A tevékenységek kapcsolódnak a magyar nyelv és irodalom, etika, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyakhoz.


A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás együttműködésen alapuló, beleélést igénylő, a tanulók motivációját ösztönző feladatokból tevődik össze. A módszerek között készségfejlesztő, zenei, esztétikai érzéket, hallást fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok szerepelnek. Korosztályuknak megfelelően a jeles napot, Kölcsey Ferenc, Erkel Ferenc személyén és a Himnuszon át tudják értelmezni. 
A módszer ajánlás célja

A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megértsék kapcsolódásukat nemzetükhöz, illetve szűkebb közösségükhöz. Ismerkedjenek a magyar kultúrával, nemzeti értékekkel, azok gondolati, erkölcsi tartalmával. Cél, hogy a tanulók érzelmileg kötődjenek a jeles naphoz, kezdjen kialakulni nemzeti öntudatuk, hovatartozás érzésük.

A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredményeként a tanulók a megtapasztalják a hovatartozás érzését, a szülőföld szeretetét, mit jelent, hogy ide születtek, ez a hazájuk. A feladatok által össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott és a digitális szövegek tartalmával, információival, meglátják és kiemelik a lényeges összefüggéseket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
25 perc
20 perc
Kapcsolódunk
Mennyi minden!
Énekeljünk és táncoljunk!
Ismerjük meg őket!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
45 perc
180 perc
60 perc
45 perc
29 perc
70 perc
Várunk Magyarországon!
Melyik a tíz legszebb szavad?
Mutasd be a kedvenc magyar népmesédet!
El tudod olvasni? - Le tudod írni?
Keresd Kölcseyt!
Tervezzünk Himnusz címert!
Írj Kölcsey emlékkönyvébe!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
40 perc
40 perc
20 perc
Rakjuk össze!
Mondd sorról sorra!
Gyűjtsünk szavakat!
Közös rajzunk