Tegyél te is a környezetvédelemért!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 25 perc
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A megjelölt (5-8. évfolyamú) korosztály az környezetvédelem témakörével már az alsó tagozatos környezetismeret órák részeként találkozott. A diákok ismerik az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, tisztában vannak a környezetvédelemhez kapcsolódó alapfogalmakkal (pl. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, energiaforrások), és a tudatában vannak annak, hogy egyéni szinten ők mit tehetnek környezetük védelméért.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap a természettudomány (5-6. osztály), fizika (7-8. osztály), kémia (7-8. osztály), biológia (7-8. osztály) és földrajz (7-8. osztály) tantárgyakhoz kapcsolódik. A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel rendszerezett tudással, a lényegkiemeléssel, a saját felvetések megfogalmazásával, a kritikai és problémaközpontú gondolkodással.
A módszer ajánlás rövid leírása
Élményalapú, saját tapasztalatokon nyugvó, önálló ismeretszerzést elősegítő feladatok kerültek kiválasztásra a feladatok összeállításakor, hiszen a mai fiatalság érdeklődését ezekkel a gyakorlatokkal lehet a leginkább felkelteni. Így került a módszer elemek közé közvélemény-kutatás, szemétszobor készítés, hulladékmentes piknikezés, újrahasznosítási központ látogatás, saját újrapapír készítés, plakátkészítés, múzeumpedagógiai programon való részvétel, könyvtári kutatás, kísérlet, amely során a vizet olajtól kell megtisztítani, faültetés, papírgyűjtés és szemétszedés.
A módszer ajánlás célja
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók minél szélesebb perspektívából tudjanak tekinteni a környezetvédelem világnapjára. Ismerkedjenek meg a különböző környezetszennyező és környezetvédő tevékenységekkel, gyakorlati úton tapasztalják meg, hogy mit tehetnek szűkebb és tágabb környezetük védelméért. Cél, hogy a diákokban kialakuljon a társadalmi felelősségvállalás érzése, és igyekezzenek környezettudatos életmódot folytatni, ezzel példát mutatva közvetlen környezetüknek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tevékenykedtető, gyakorlatorientált feladatoknak köszönhetően a diákok elsajátítják azokat a tevékenységeket, melyekkel védeni tudják környezetünket. Ismereteket szereznek különböző műanyag helyettesítő alternatívákról, képessé válnak meglátni a hulladékban az újrahasznosítás lehetőségét, és kialakul bennük az igény arra, hogy lakóhelyük környezetvédelméért saját kezűleg is tegyenek (pl. faültetéssel, szemétszedéssel). A feladatok hatására nő a tanulók társadalmi felelősségvállalása a környezetvédelem iránt.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
40 perc
20 perc
60 perc
Kérdezd az utca emberét!
Tervezzetek szemétszobrot!
Alkossatok élőszobrot!
Piknikezzünk hulladékmentesen!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
60 perc
45 perc
60 perc
50 perc
90 perc
35 perc
Készíts textilzsákot a környezettudatos vásárlás jegyében!
Kövesd nyomon az újrahasznosítás folyamatát!
Hívd fel az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára!
Készíts újrapapírt!
Vegyetek részt a Duna Múzeum múzeumpedagógiai programján!
Kutass a könyvtárban!
Tisztítsd meg a vizet az olajtól!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
35 perc
30 perc
60 perc
150 perc
Zöldítsétek lakóhelyeteket, ültessetek fát!
Játszunk japán activity-t!
Tisztítsd meg a lakóhelyed!
Szervezzetek papírgyűjtő akciót!