Játékos környezetvédelem
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 14 óra 30 perc
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A megjelölt (1-4. évfolyamú) korosztály az környezetvédelem témakörével már az óvodai nevelés részeként is találkozott. Az Óvodai nevelési programban megfogalmazottaknak eleget téve korábban már megtörtént a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásaiknak alakítása. A tanulók ismerik szűkebb lakóhelyüket, a környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét. A tanulók nyitottak szűkebb és tágabb környezetük megismerésére, rá tudnak csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódik, melynek alapvető célja alsó tagozatban, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések meglátására. Ezen kívül etikai szempontokat tekintve pedig fontos a tanulóknak elsajátítani a társadalmi felelősségvállalás érzését, az ezzel kapcsolatos társadalmi attitűdöket, viselkedési mintákat.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az alsó tagozatos tanulók az aktív, mozgásos, vizuális, színes, kreatív feladatokat élvezik, igénylik, így könnyebben magukévá tesznek új ismereteket. Ezt szolgálja a legtöbb feladat a gyűjteményben, például a mozidélután, az élőszobor felállítása, a szabadban rajzolás, a múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel, a klímaváltozásról szóló színdarab megnézése, a faültetés, a papírgyűjtés és a lakóhelyen történő szemétszedés is.
A módszer ajánlás célja
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók minél szélesebb perspektívából tudjanak az környezetvédelem világnapjára tekinteni. Mélyítsék el és bővítsék tudásukat az környezetvédelemmel kapcsolatban; ismerjék a környezetszennyezés okait és következményeit, tudják megfogalmazni és a gyakorlatban alkalmazni az újrahasznosítás, illetve a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, és legyenek tisztában azzal, hogy egyéni szinten ők mit tudnak tenni lakóhelyük védelméért (pl. faültetés, papírgyűjtés, szemétszedés).
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok ismerik az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, tisztában vannak a környezetszennyezés okaival és következményeivel. Képesek meglátni az őket körülvevő használati tárgyakban az újrahasznosítás lehetőségét, tudják, hogy környezettudatos vásárlóként sokat tehetnek Földünk védelméért. A módszer ajánlás eredményeként erősödik a tanulók környezet iránti érdeklődése, felelősségvállalása.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
15 perc
25 perc
60 perc
Kreatívkodj szemétből!
Igaz vagy hamis?
Alkossatok élőszobrot!
Piknikezzünk hulladékmentesen!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
35 perc
60 perc
120 perc
45 perc
45 perc
35 perc
Nézzetek színdarabot a klímaváltozásról!
Hívd fel krétarajzzal az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára!
Készíts újrapapírt!
Rendezzetek mozidélutánt!
Vegyetek részt a Duna Múzeum múzeumpedagógiai programján!
Készíts rajzot "Óvd az erdőt!" címmel!
Tisztísd meg a vizet az olajtól!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
60 perc
150 perc
Szervezzetek zsibvásárt!
Zöldsítsétek lakóhelyeteket, ültessetek fát!
Tisztítsd meg a lakóhelyed!
Szervezzetek papírgyűjtő akciót!