Környezetünk védelme a te felelősséged is!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 15 perc
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A megjelölt (9-12. évfolyamú) korosztály az környezetvédelem témakörével már az általános iskolai tanórákon (környezetismeret, természettudomány, biológia, fizika, kémia, földrajz) foglalkozott. A diákok ismerik az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, tisztában vannak a környezetvédelemhez kapcsolódó alapfogalmakkal (pl. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, energiaforrások), és a tudatában vannak annak, hogy egyéni szinten ők mit tehetnek környezetük védelméért.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A középiskolai képzésben a tanulók gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok (biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyak), illetve integrált természettudományos program (természettudomány tantárgy) keretében foglalkoznak a jeles naphoz kapcsolódó témakörökkel. Ezek részeként – a Nat által megfogalmazott céloknak eleget téve – a diákok megtanulják kritikusan és önkritikusan értékelni az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, és kialakul bennük az igény arra, hogy ők maguk is lépéseket tegyenek a környezetszennyezés mérséklésére (pl. energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). A nevelési-oktatási folyamat részeként a tanulóknak el kell fogadniuk a környezetvédelem fontosságát.
A módszer ajánlás rövid leírása
A tanulókat, életkoruknál fogva, az aktív, tevékenykedtető feladattípusokkal lehet a leginkább mozgósítani. Ezért szerepel a feladatok között pl. versírás, keresztrejtvényfejtés és párkereső feladat. Az életkori sajátosságokból eredően, illetve a digitális kompetencia fejlesztése érdekében szükséges a digitális eszközök megjelenése az új információfeldolgozásban, amire a prezentációkészítés, a webes keresés, az Instagram-profil készítés, és az online szófelhő készítése ad lehetőséget. A feladatok jelentős része analitikus gondolkodást igényel (pl. 3 igaz 1 hamis gyakorlat). Mindemellett nem lehet elmenni a nyílt, közvetlen beszélgetések mellett, amely segít a tanulói gondolatok, érzelmek, vélemények megfogalmazásában.
A módszer ajánlás célja
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók minél szélesebb perspektívából tudjanak a környezetvédelem világnapjára tekinteni. Legyenek tisztában az egyes környezetvédelemhez kapcsolódó fogalmakkal (pl. levegőminőség, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás), tudjanak környezetvédelemmel kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat létrehozni, illetve szöveges feladatot megoldani önállóan vagy csoportban dolgozva. Cél, hogy a tanulók megismerjék a különböző környezetszennyező tevékenységek természetre gyakorolt hatását, és tudják, hogy ezek milyen óvintézkedésekkel kerülhetőek el.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tevékenykedtető, gyakorlatorientált feladatoknak köszönhetően a diákok elsajátítják azokat a tevékenységeket, melyekkel védeni tudják környezetünket. Új ismeretekre tesznek szert a globális környezeti problémák terén, és elmélyítik tudásukat a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán. Azáltal, hogy a diákok megtanulják a különböző hulladékok lebomlási idejét, a jövőben ők maguk is tudatosan odafigyelnek a hulladékcsökkentésre, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre. A feladatok hatására nő a tanulók társadalmi felelősségvállalása a környezetvédelem iránt.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
25 perc
20 perc
25 perc
Nézzetek videót az ember Földre gyakorolt hatásáról!
Hallgass dalt a klímavészhelyzetről!
Beszéljenek a képek!
Nézzetek videót a szelektív hulladékgyűjtséről!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
100 perc
15 perc
25 perc
100 perc
25 perc
45 perc
Készíts linkgyűjteményt!
Tarts szónoklatot!
Írj két igaz és egy hamis állítást!
Tippeld meg a hulladékok lebomlási idejét!
Mutasd be a szerinted legsúlyosabb globális környezeti problémát!
Keress zöld mobilappokat!
Készíts Instagram profilt az 50 évvel későbbi Földnek!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
10 perc
15 perc
10 perc
15 perc
Fejts keresztrejtvényt!
Írj két igaz és egy hamis állítást!
Vállald el!
Készíts szófelhőt!