Környezetünk védelmében
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 21 perc
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A megjelölt (5-8. évfolyamú) korosztály az környezetvédelem témakörével már az alsó tagozatos környezetismeret órák részeként találkozott. A diákok ismerik az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, tisztában vannak a környezetvédelemhez kapcsolódó alapfogalmakkal (pl. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, energiaforrások), és a tudatában vannak annak, hogy egyéni szinten ők mit tehetnek környezetük védelméért.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap a természettudomány (5-6. osztály), fizika (7-8. osztály), kémia (7-8. osztály), biológia (7-8. osztály) és földrajz (7-8. osztály) tantárgyakhoz kapcsolódik. A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel rendszerezett tudással, a lényegkiemeléssel, a saját felvetések megfogalmazásával, a kritikai és problémaközpontú gondolkodással.
A módszer ajánlás rövid leírása
A kerettantervben leírtaknak eleget téve a módszer ajánlás a tanulók gondolkodásához, problémáihoz közel álló, élményszerű, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú ismeretfeldolgozást célozza meg. Ezt a célt szolgálják például a környezetvédelmi élőszobrot alkotó, saját komposztot készítő, virágot ültető, szélforgót barkácsoló, szelektív hulladékgyűjtséhez kapcsolódó rajzot készítő feladatok. Fontos a tanulók gondolatainak, érzelmeinek kifejezését segítő nyílt, közvetlen beszélgetésre építő feladatok, amelyek az új és meglévő információk rendszerezését is támogatja.
A módszer ajánlás célja
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók minél szélesebb perspektívából tudjanak a környezetvédelem világnapjára tekinteni. Mélyítsék el és bővítsék tudásukat a környezetvédelemmel kapcsolatban, legyenek tisztában a különböző környezetszennyező tevékenységekkel és azok hatásaival, továbbá ismerjenek meg olyan alternatív környezetvédő megoldásokat, melyekkel ők maguk is tenni tudnak környezetük védelméért.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók tisztában vannak a környezetvédelemhez kapcsolódó fogalmakkal és jelenségekkel. Ismerik a szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos vásárlás, a növénytermesztés szabályait, és a gyakorlatban is tudják alkalmazni ezeket. Tudják, hogy mit jelent az üvegházhatás, hogy a környezetszennyezés és bizonyos állatfajok veszélyeztetettsége között összefüggés van, és tisztában vannak vele, hogy a jelenlegi környezetszennyező tendenciák alapján Földünk komoly veszélynek van kitéve a jövőben. A feladatok hatására nő a tanulók társadalmi felelősségvállalása a környezetvédelem iránt.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
25 perc
15 perc
10 perc
Beszéljenek a képek!
Töltsd ki a környezetvédelmi kvízt!
Rendszerezd! Tudom-kérdezem-megtanultam!
Keresd a párod!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
25 perc
45 perc
45 perc
30 perc
45 perc
100 perc
Keress műanyagmentes alternatívákat az interneten!
Állítsátok fel a tudatos vásárlás 7 aranyszabályát!
Rajzold le az üvegházhatás folyamatát.
Te hogy látod a Földet 50 év múlva? Készíts képregényt!
Készítsetek gondolattérképet!
Készítsetek saját virágoskertet!
Mutasd be a környezetszennyezés miatt veszélyben lévő állatfajokat.
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
18 perc
13 perc
25 perc
45 perc
Készíts szófelhőt!
Fejts keresztrejtvényt!
Vállald el!
Készíts plakátot a környezetvédelmi világnap alkalmából!