Óvd a környezetet!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 5 óra 20 perc
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A megjelölt (1-4. évfolyamú) korosztály az környezetvédelem témakörével már az óvodai nevelés részeként is találkozott. Az Óvodai nevelési programban megfogalmazottaknak eleget téve korábban már megtörtént a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásaiknak alakítása. A tanulók ismerik szűkebb lakóhelyüket, a környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét. A tanulók nyitottak szűkebb és tágabb környezetük megismerésére, rá tudnak csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódik, melynek alapvető célja alsó tagozatban, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések meglátására. Ezen kívül etikai szempontokat tekintve fontos a tanulóknak elsajátítaniuk a társadalmi felelősségvállalás érzését, az ezzel kapcsolatos társadalmi attitűdöket, viselkedési mintákat.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az alsó tagozatos tanulók esetében a kreatív, vizuális, aktív, mozgást igénylő feladatokat érdemes előtérbe helyezni. Ezt a célt szolgálják például a környezetvédelmi élőszobrot alkotó, saját komposztot készítő, virágot ültető, szélforgót barkácsoló, szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó rajzot készítő feladatok. Fontos a tanulók gondolatainak, érzelmeinek kifejezését segítő nyílt, közvetlen beszélgetésre építő feladatok, amelyek az új és meglévő információk rendszerezését is támogatja.
A módszer ajánlás célja
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók minél szélesebb perspektívából tudjanak a környezetvédelmi világnapra tekinteni. Cél, hogy életkori sajátosságaikra, kognitív fejlődésükre, valamint kíváncsiságukra építve megismerkedjenek a környezetvédelemhez kapcsolódó fogalmakkal, és gyakorlati ismereteket szerezzenek arról, hogyan tudják óvni az őket körülvevő világot.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok ismerik az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, tisztában vannak a különféle környezetszennyező és környezetvédő (pl. szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, megújuló energiaforrások használata) tevékenységekkel. Csoportosítani tudják az egyes hulladéktípusokat, és a gyakorlatban is képesek megfelelően kezelni azokat. Erősödik a tanulók környezet iránti érdeklődése, felelősségvállalása.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
15 perc
30 perc
15 perc
Nézz mesét a környezetszennyezésről!
Alkoss élőszobrot!
Rajzold le, hogy miről szól a dal!
Fejtsd meg a találós kérdéseket!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
30 perc
0 perc
15 perc
0 perc
45 perc
30 perc
Jegyezd le, te milyen hulladékokat termelsz!
Válogasd szét a hulladékokat!
Mivel teszel jót a Földnek, és mivel teszel kárt benne? Csoportosítsd!
Készíts szélforgót!
Komposztáljunk!
Készítsetek saját virágoskertet!
Készítsünk közös vállalásfalat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
40 perc
15 perc
20 perc
Keresd az azonosságot!
Készíts rajzot "Az én környezettudatos otthonom" címmel!
Igaz vagy hamis?
Játszunk memóriát!