Ünnepeljünk Madáchcsal!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 3 óra 50 perc
Szeptember 21.
A magyar dráma napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók már az általános iskola felső tagozatán a magyar nyelv és irodalom, illetve a Dráma és színház órák keretében ismerkednek a dráma, mint irodalmi műfajjal, dramatikus játékok keretében szövegeket dolgoznak fel, alapismeretük van a kommunikáció, a nonverbális alapismeretekből. Ezek tudására, előzetes ismereteire épülnek a jeles nap módszer elemei.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A Jeles nap tartalmilag főként a Magyar nyelv és irodalom illetve a Dráma és színház (12.évfolyamon) illetve a Mozgókép és médiaismeret (11-12.évfolyamokon) tantárgyakhoz kapcsolódik. A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különös tekintettel a kommunikációs, a digitális, a személyes és társas kapcsolati,és a kulturális tudatossá kompetenciái.  Emellett a feladatok különösen a csoportmunkán, az együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel segítik a Nat-ban elvárt kompetenciák Jeles naphoz kapcsolódó elemeinek fejlesztését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a kooperatív csoportmunkák, az együttműködésen alapuló feladatok, a közösség egészét aktivizáló feladatok: gyűjtőmunka, közös előadás, közös alkotás létrehozása. A kreativitás, az asszociációs gondolkodás, a mozgásra épülő aktivizáló feladatok. A feladatok megoldása a kritikai gondolkodásra építenek. Tudatosan alkalmazzák a forrásértelmezés, az irodalmi alkotások feldolgozása során szerzett tapasztalataikat. A feladatok nagy része a szélesebb közösséggel együttműködve mutatja be a Jeles nap tartalmi, érzelmi elemeit, segíti a Magyar dráma napjához való személyesebb kapcsolat létrejöttét.
A módszer ajánlás célja
A  magyar kultúra, a magyar drámairodalom, a színház értékeiről, a magyar kulturális értékekről szerzett ismeretek empatikus, reflektált feldolgozása, a személyes viszony kialakításának lehetősége a közösségi, szociális élményekre épülő módszer ajánlásokon keresztül. Az empátia támogatása, a kreativitás, a csoportmunkákon alapuló, a közösen megélt élmények kiemelt cél. Az ajánlások olyan feladatok kipróbálására biztatnak, amelyek az egyéni és társadalmi felelősségvállalás elfogadott, civilizált formái, ezzel a személyes és közösségi ügyek mellett az aktív állampolgári létre készíthetik fel a diákokat. Emellett a nemzeti értékek megismerése, azok megtartására, jövőbeni továbbadására késztetnek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Ismerjék meg mélyebben a tanulók a magyar klasszikus és kortárs drámák szerzőinek a nevét, jelentőségét. Bővítsék tudásukat élményeken alapuló feladatokkal Madách életművében, drámai alkotásaiban. Ismerjék meg a drámai műfaj sajátosságait, saját maguk is képesek legyenek rövidebb jelenetek megalkotására. Ismerjék meg a Jeles nap legfontosabb tartalmi, kulturális elemeit. 
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
20 perc
60 perc
20 perc
Síppal, dobbal,…
Mutasd meg, ki vagy!
Keress jeles szerzőt!
Mondj egy szerzőt és mondj egy művét!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
240 perc
120 perc
180 perc
240 perc
180 perc
120 perc
60 perc
Látogassuk meg Madách szülőhelyét!
Kutakodj a könyvtárban!
A téma az utcán hever…
Szervezzünk egy kiállítást!
Szervezzünk Ádámokkal és Évákkal felvonulást!
Kampányoljunk a magyar dráma mellett!
Szavak nélkül mondd el!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
120 perc
180 perc
60 perc
Szellők szárnyán repítsd tovább!
Bábozd el a kicsiknek!
Fessük fel fokról-fokra Madách életútját!
Lépj be a színbe!