Fedezd fel a színházi világot!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 18 óra 45 perc
Szeptember 21.
A magyar dráma napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ismernek magyar népmeséket, dalokat, néhány kortárs gyerekirodalmi szerző nevét. Alapvető színházi fogalmakkal tisztában vannak. Részt vesznek rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazzák a szöveg hatására bennük kialakult képet.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, a mozgást aktivizáló, cselekvést motiváló feladatok, a kézügyességet fejlesztő feladatok kapcsolódnak a NAT alsó tagozatos osztályainak elvárásaihoz.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az alsó tagozaton a jeles nap - a magyar dráma napja -sok mozgással, játékos feladattal, a drámához kapcsolódó kifejezések és tartalmak egyszerű, legtöbb esetben a vizualitást, a beleélést előtérbe helyező feladatokon keresztül lehetséges. A tanulókat a színház és olvasás szeretetére buzdítják a feladatok, többnyire csoportos játékokon, feladatokon keresztül.
A módszer ajánlás célja
A jeles naphoz kapcsolódó, külső helyszínen megvalósuló feladatok célja, hogy a tanulókat a tágabb közösséggel kapcsolatba hozza, mélyüljenek szociális és kulturális ismereteik, kapcsolataik, a feladatokon keresztül megőrizzék nyitottságukat és kíváncsiságukat. Megismerjék kultúrájukat, annak esztétikai értékeit.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A meséken, dalokon, képi szimbólumokat megidéző feladatokon keresztül fejlődjön asszociatív gondolkodásuk, kommunikációjuk, a csoporton belül képesek legyenek a csoport tagjaival együttműködően, egymásra figyelve közösen alkotásokat létrehozni. Színházértő és a művészetet tisztelő fiatalokká váljanak.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
60 perc
30 perc
30 perc
Ünnepeljünk dallal!
Számháborúzzunk mesehősökkel!
Készítsünk színházi fát!
Találjatok ki közösen egy történetet!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
100 perc
150 perc
240 perc
120 perc
90 perc
60 perc
60 perc
Mennyire hasonlít az eredetihez?
Készítsünk bábszínházat!
Kukkantsunk be a függöny mögé!
Játssz el egy mesét a saját díszleteidben!
Dalolj, táncolj, énekelj!
Csinálj úgy, mint a marionett!
Hívjuk fel a figyelmet!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
40 perc
45 perc
25 perc
Készítsünk hajót!
Osszál te is kavics díjat!
Szelfizz egy egy drámai hőssel!
Miért drámázunk a hétköznapokban?