Színház az egész világ
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 21 óra 55 perc
Szeptember 21.
A magyar dráma napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók a digitális eszközök kezelését alapszinten ismerik, annak alkalmazásával forrásokat képesek gyűjteni, rendszerezni. Egyszerűbb irodalmi szövegeket értelmeznek,  megjelenítenek. Önálló gondolataikat képesek írásban is kifejezni. Korábbi tanulmányaik során részt vettek már különböző irodalmi alkotások feldolgozásában, dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő megjelenítésében.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Ebben a képzési szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok felismerése, drámai műveket olvasnak és értelmeznek, előadásokat, feldolgozásokat néznek meg (pl.: mesedráma, vígjáték, ifjúsági regény adaptációja). Megismerik kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődnek ahhoz. Olvasó, nyitott emberekké válnak. A feladatok a hét kulcskompetenciát fejlesztik, különösen fontos az anyanyelvi kultúra megértése és használatának szélesítése, a digitális kompetenciák fejlesztése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlások többsége a játékos, csoportmunkán alapuló, a kooperációt erősítő, a magyar nyelvi kultúrát tudatosító és a színházi alapismereteket középpontba állító feladatokon keresztül viszi közelebb a jeles nap tartalmához a tanulókat. Emellett számos, a kreativitást, a művészeteket is felvonultató feladat teszi a korosztályi sajátosságoknak megfelelővé, érdekessé a jeles nap tartalmát.
A módszer ajánlás célja
A tanulók a korábbi ismereteiket új információkkal, a színházhoz kapcsolódó fogalmakkal bővítik. Képesek lesznek rövid, saját élményen alapuló szövegalkotásra, kisebb jelenetek színpadi bemutatására, csoportban való együttműködésre, az egymás iránti türelmes odafigyelésre, kreatív alkotások létrehozására, a beszélgetések és viták segítségével kritikusabb gondolkodásra.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a tanulók nyitottá váljanak új irodalmi szövegek, színházi előadások befogadására. A jeles nap tartalmához kapcsolódó fogalmak és szimbólumok felismerésére. Rövidebb szövegek, források elemzőbb értelmezésére. A csoportmunkákban való harmonikus együttműködésre, kreatív gondolkodásra.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
35 perc
30 perc
Ne drámázz!
Ne szakítsuk meg a sort!
"Az erdőt járva sípolok…."
Keresd a párodat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
120 perc
180 perc
180 perc
120 perc
120 perc
180 perc
Építsünk színházat!
Állítsuk össze a saját színházi stábunkat!
Mitől nemzeti a Nemzeti Színház?
Mutasd az álarcod, s megmondom, ki vagy!
Ismerd meg a magyar dráma egyik atyját!
Meséld el tánccal!
Kössetek békét!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
30 perc
20 perc
60 perc
Rajzoljunk szófelhőt!
Ismerj fel minél többet!
Most mutasd meg!
Mi tetszett a mai napból?