Az embernél nincs csodálatosabb!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 5 perc
Szeptember 21.
A magyar dráma napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az általános iskola 1-4. osztályban a jeles nap megértéséhez az alábbi előismeretekkel rendelkezhetnek a tanulók: ismernek különböző meséket, verseket, verses meséket,dalokat. Értő szövegolvasással rendelkeznek, egyszerű szövegeket értelmeznek és történeteket is képesek feldolgozni. A színházzal kapcsolatos alapfogalmakat ismerik, bábszínházi, színház látogatási tapasztalataik vannak. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, az együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, annak megbeszélése közelebb hozza a tanulókhoz a jeles nap tartalmát, üzenetét és finoman készíti fel annak kulturális, szellemi lényegére. A hallás és beszédfejlesztés mellett az érzelmi fejlesztés is kiemelt szerepet kap. 
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás alapvetően a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve a mesék, a dalok, az egyszerűbb történetek, a gyerekirodalom és a színház (báb és ifjúsági) beemelésével közelíti a tanulókat a jeles nap - a magyar dráma - tartalmához, fontosságához. Ebben a korosztályban az alapokat teszi le, számos játékos feladattal, anyanyelvi játékokkal, amire a későbbiekben szélesebb tudást lehet majd építeni. A feladatok a magyar irodalom és annak sokszínű felhasználását állítják a középpontba. 
A módszer ajánlás célja
A főleg csoportos feladatok révén a tanulók játékos formában, sok csapatfeladattal bővítsék tudásukat a magyar irodalom kiemelkedő szerzőiről, megismerkedjenek a dráma fogalmával, annak színházi és irodalmi felhasználásával, maguk is képesek legyenek rövidebb szövegalkotásra, kisebb jelenetek előadására. Személyesen érezzék át a jeles nap örömét és jelentőségét, az olvasás örömét, a könyvek szeretetét.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok által a tanulók közelebb kerülnek a dráma, a színház, az irodalmi szövegek megértéséhez, bővül szókincsük, kreatív módon képesek a jeles nap egyes elemeit megjeleníteni. A csapatjátékok alkalmazásával szociális és kommunikációs kompetenciáik mélyülnek a feladatok által.Kisebb szövegek drámai feldolgozására, annak előadására lesznek képesek a tanulók.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Milyen az én álarcom?
Neked mit jelent?
Legyél nagy arc!
Ismételd meg és rakj hozzá még egyet!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
60 perc
60 perc
60 perc
120 perc
120 perc
60 perc
Játsszuk el mi is!
Mi leszünk a művészek!
Csináljunk magunknak színházat!
Legyél te is hétfejű!
Bábozzunk el egy mesét!
Mintha színházban lennénk…
Írjunk levelet!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
25 perc
40 perc
60 perc
Készítsünk közös tablót!
Fejezd be a mondatot!
Mondj egy történetet!
Találj ki egy mesehőst!