Hagyd otthon az autót!
B variáns
9-12. évfolyam 32 Fő 16 óra 35 perc
Szeptember 22.
Autómentes nap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A középiskolában az ökológiai lábnyomról a 10. évfolyamon tanulnak a diákok, a módszerajánlások egy része igényli az előzetes természetismereteket. Hasznosítja az adatok, statisztikák elemzése során, az esztétikai nevelés, az egészségtudatos életmódról való tanulás során szerzett tapasztalatokat.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen az együttműködésen, közösségi megmozdulásokon alapuló tevékenységekkel, a közösségért tenni akaró, felelősséget vállaló, aktív állampolgári attitűd fejlesztése szempontjából. Fejleszti a kritikai és problémaközpontú gondolkodást, az összefüggések megértését, az együttműködés képességét, mélyíti a közösségi identitást.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a kooperatív csoportmunkán, együttműködésen alapuló feladatok, valamint a szűkebb és tágabb közösséget (családot, a település lakóit) bevonó közös élmények. A feladatok megoldása a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív részvételre építenek. Hasznosítják a források, grafikonok, statisztikák olvasása, értelmezése során szerzett ismereteket. Az előismeretek kreatív újrarendezését, reflektált előhívását arra használja fel, hogy a tudást/tanulást mint közösségi élményt mutassa meg.
A módszer ajánlás célja
A cél, hogy a diákok az autómentes nap és az Európai Mobilitási Hét fő üzenetein, problémafelvetésein keresztül megértsék a túlhasználat, környezetszennyezés mértékét. A problémák megismerését követően reflektáljanak saját maguk felelősségére, a döntéseikben rejlő lehetőségekre. Tanulási cél az egészség- és környezettudatos életmód elveinek, eszközeinek megismerése. A nevelési cél a szerzett ismeretek empatikus, reflektált feldolgozása, a személyes viszony kialakításának lehetősége a közösségi, szociális élményekre épülő módszer ajánlásokon keresztül. Az empátia támogatása kiemelt cél, különös tekintettel a más véleményen lévők figyelmes meghallgatására, a vélemények, álláspontok kulturált megvitatására, közelítésére. Az ajánlások olyan kifejezésmódok kipróbálására is biztatnak, amelyek az egyéni és társadalmi felelősségvállalás elfogadott, civilizált formái, ezzel a személyes és közösségi ügyek melletti kiállásra, az aktív állampolgári létre készíthetik fel a diákokat. Emellett a lokálpatriotizmus, a kisebb közösséghez való tartozás jelentőségére reflektálnak.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Mélyül a tanulók ismerete az autómentes napról és az Európai Mobilitási Hétről. A sokszor hangoztatott globális és környezeti problémákról szerzett személyes tapasztalat arra figyelmeztet, hogy a problémák hatással vannak a lokális, a szűkebb közösségükre is. Az empatikus, ugyanakkor tényeken alapuló megközelítés segítségével reális képet kapnak a túlhasználat mértékéről, következményeiről. Az önismeretre is építő feladatok a személyes felelősségvállalásra motiválnak, azt mutatják meg, mit tehetnek az egyén és szűkebb közösség szintjén a környezetük és saját egészségük védelmében. A módszer ajánlások az együttműködés képességét, a közösségi identitást erősítik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Hagyd otthon az autót!
Rajzold le, mekkora lábon élsz!
Sétálj a jutalomért!
Szeresd a közteret!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
90 perc
60 perc
90 perc
90 perc
180 perc
60 perc
Installálj online kiállítást!
Tervezz autómentes térképet!
Installáld a biciklid!
Vonatozz!
Radírozd ki az autókat!
Parkolj okosan!
Tekerj a bolygóért!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
35 perc
30 perc
30 perc
20 perc
Készítsd el karbonmentes versenyautót!
Népszerűsítsd az autómentes életmódot!
Szépítsd a járgányod!
Telekocsizz a suliba!