Mozgásban vagyunk!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 50 perc
Szeptember 22.
Autómentes nap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszerajánlások egy része igényli a környezetismeret tantárgy előzetes ismereteit, a rajz és technika tárgyak alapjait, a kreatív feladatok esetében a kézügyességet és rajzolási technikákat és vizuális-esztétikai érzéket, a (szabadidő)sportos módszer elemeknél pedig a testnevelés óra alapjait, úgy mint a koordinált mozgást és állóképességet .
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
megfelelő
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlások főként a jeles nap átfogó ismereteit, az azokhoz kapcsolódó tudást bővítik. A tevékenykedtető, kutatásalapú, kreatív feladatok, legtöbbször aktív és kooperatív részvételt igényelnek, valamint a jeles nappal kapcsolatos ismereteket szélesítik. Kritikai gondolkodásra, közös élményekre és a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire építenek.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlások célja, hogy a tanulók a jeles nap fő mondanivalóit és annak környezetvédelmi tartalmait megértsék, az autómentes nappal kapcsolatos saját tudásukat, döntési felelősségüket hasznosítani tudják az életben. Cél a mértékletességre hívó önfegyelem, a tudatos szemlélet és az empátia megélése embertársaik irányába.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszerajánlások az együttműködés képességét, a közösségi identitást erősítik, miközben tevékenykedtető módszerjavaslatok által sajátítják el a diákok a felelős gondolkodás és cselekvés alapjait. Bővül a tanulók ismerete és tudása az autómentes napról és az Európai Mobilitási Hétről és az ezekhez kapcsolódó zöld szemléletről, fenntarthatóságról, környezetvédelemről, valamint a saját és környezetük egészségéről.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
25 perc
25 perc
20 perc
Legyetek közlekedési eszközök!
Ismerd meg a régi járműveket!
Álljunk meg a KRESZ játszótéren!
Keveredjetek ki a forgalmi dugóból!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
120 perc
120 perc
90 perc
180 perc
60 perc
120 perc
Hol pihennek a járművek?
Közös jövő a közösségi járműhasználatlattal?
Látogassatok el a Szolnoki RepTárba!
Hány lépés a suli?
Utazás a KISS-en!
Emeld a rollert a fejed fölé!
Látogassatok el a Tömegközlekedési Múzeumba!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
35 perc
30 perc
30 perc
25 perc
Építsetek egy elektromos autót!
Hány autót látsz percenként?
Színes buszmegálló!
Hány fát ér egy parkoló?