Autómentesen is boldogan!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 55 perc
Szeptember 22.
Autómentes nap
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszerajánlások egy része igényli a környezetismeret tantárgy alapvető ismereteit, a rajz és technika tárgyak alapjait, a kreatív feladatok esetében a kézügyességet és rajzolási technikákat, vizuális-esztétikai érzéket, a sportos módszer elemeknél pedig a testnevelés óra alapjait, úgy mint a koordinált mozgást .
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A módszer-javaslatok fejlesztik a diákok közösségért tevékenykedő, együttérző, kritikai gondolkodását, előtérbe helyezik a feladatok kreatív, fantázián és együttműködésen alapuló megoldásokat. A feladatok többsége a hét kulcskompetencia valamelyikére épül, kiemelve ezek közül a szociális, anyanyelvi és kommunikációs, digitális kompetenciákat.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlások főként a jeles nap átfogó ismereteit, az azokhoz kapcsolódó tudást bővítik. A tevékenykedtető, kutatásalapú, kreatív feladatok, legtöbbször aktív és kooperatív részvételt igényelnek, valamint a jeles nappal kapcsolatos ismereteket szélesítik. Kritikai gondolkodásra, közös élményekre és a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire építenek.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlások célja, hogy a tanulók a jeles nap fő mondanivalóit és annak környezetvédelmi tartalmait megértsék, az autómentes nappal kapcsolatos saját tudásukat, döntési felelősségüket hasznosítani tudják az életben. Cél a mértékletességre hívó önfegyelem, a tudatos szemlélet és az empátia megélése embertársaik irányába.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszerajánlások az együttműködés képességét, a közösségi identitást erősítik, miközben tevékenykedtető módszerjavaslatok által sajátítják el a diákok a felelős gondolkodás és cselekvés alapjait. Bővül a tanulók ismerete és tudása az autómentes napról és az Európai Mobilitási Hétről és az ezekhez kapcsolódó zöld szemléletről, fenntarthatóságról, környezetvédelemről, valamint a saját és környezetük egészségéről.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
25 perc
25 perc
30 perc
Mire jó egy autó?
Készíts autómentes övezet táblát!
Ez gáz!
Mire NEM kell az autó?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
90 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Tanulj biciklizős dalt!
Tervezzetek autómentes várost!
Találd ki, mi az!
Tervezz kitűzőt!
TrIcikli reklám
Gyűjtsetek közlekedési eszközöket!
Tartsanak lakossági fórumot
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
10 perc
30 perc
30 perc
35 perc
Mi ez a hang?
Győzd meg és add el!
Autók helyett mivel közlekedjünk?
Az én bringám én vagyok!