Legnagyobb természeti kincsünk - a víz. Te hogyan óvod?
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 18 óra 10 perc
Március 22.
A víz világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók rendelkeznek megfelelő biológiai, földrajzi, vizuális készségű ismeretekkel úgy, hogy felismerik az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásokat, az alkalmazkodás jelentőségét, több szempont figyelembevételével elemeznek környezet- és természetvédelmi problémákat, a természeti értékeket. Hasznosítja a forrásértelmezés, a forráskeresés során szerzett tapasztalatokat. Szükség van az általános iskolai és a megelőző középiskolai évfolyamokból ismerős biológiai, és természetismerettel kapcsolatos ismeretek felelevenítésére is. Ismerik és használják az IKT-eszközöket.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A középiskolai évfolyamon komplexebb feladatokkal találkoznak a fiatalok. Az élményszerzés mellett hangsúlyos a kommunikációs kompetenciák és a környezettudatosság kompetenciájának fejlesztése, valamint a digitális kompetenciák erősítése. Tudatosan gondolkodó, a természetvédelemre nyitott emberekké válnak, képesek lesznek felelős döntéseket hozni a környezetük javára. A kulcskompetenciák fejlesztését elősegítik a feladatok, különösen a csoportmunkán, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az érveléssel, lényegkiemeléssel, a saját felvetések megfogalmazásával, a kritikai és problémaközpontú gondolkodás előtérbe helyezésével.
A módszer ajánlás rövid leírása
A tevékenységek önálló gondolatok megfogalmazását és fejlett együttműködést igényelnek. A módszer ajánlás lehetőséget biztosít a természet, a víz, mint életfeltétel kapcsolódásainak széleskörű felfedezéséhez. A feladatok az együttműködési és együtt gondolkodási készségeket fejlesztik. Az egyéni feladatok elmélyülést, tudás alkalmazást, a közösségi megoldások kooperációt, egyeztetést, konszenzusra törekvést igényelnek.
A módszer ajánlás célja
A vízkészlet folyamatainak, összefüggéseinek tanulmányozása legyen aktív, örömet adó élményforrás, tudásalkalmazás. A víz világnapja megértésén keresztül váljon tudatossá a természet összefüggéseinek felismerése, ahhoz kapcsolódó ismereteik váljanak komplexé. Ismerjék fel a vizek gazdagságát, valamint fedezzék fel a természeti környezetüket.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók leljék örömüket az víz világához kapcsolódó feladatokban, tapasztalják meg a víz létfontosságát, annak védelmét. Tudatosan figyeljenek a környezeti elemekre, erősödjön önreflexiójuk, önkifejező-képességük. A digitális jártasságukat felhasználva a természettel kapcsolatos információkat keressenek, azokat alkalmazzák, illetve digitális tartalmakat hozzanak létre tájékoztató, ismeretközlő szándékkal. Tudjanak kommunikálni és másokkal együttműködve dolgozni adott feladatokon.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
30 perc
15 perc
20 perc
Villám-vízgyűjtő verseny
Vigyétek ki a költészetet a vízpartra!
Mondjátok VÍZ!
Vízparti emlékeink
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
90 perc
240 perc
150 perc
20 perc
30 perc
25 perc
Matrózok, hajóra fel!
Tegyétek rendbe a vizpartot!
Látogassuk meg a vizek városát!
Ilyen egy igazi vízerőmű!
Csapvíz vagy ásványvíz? Mit igyunk?
Tudod-e mennyi cukor van az italodban?
Kísérletezzetek a vízzel!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
30 perc
20 perc
Készítsetek gondolattérképet a vizről!
Rendezzetek "vizes" kiállítást!
Alkossatok vízcseppet - élőlánc!
Készítsetek élőképet!