A VÍZ, mint az éltető erőnk - érzékenyítés és tudatosságra nevelés a felső tagozaton
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 2 óra 55 perc
Március 22.
A víz világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók érdeklődésére, kíváncsiságára építve változatos tevékenységek során szereznek tapasztalatokat a természeti és társadalmi környezetükről. Használniuk kell a kommunikációs és nyelvi készségeiket, a kooperációs technikáikat és az innováció iránti vágyukat kell felszínre hozniuk. Szükséges a vizuális kultúra tantárgy, a környezetismeret, a természetismeret tantárgy tanulása során megszerzett alapok (pl. rajzolási technikák, fogalmak értelmezése, élőhelyek jelentése, természeti kifejezések) ismerete és azok alkalmazása.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A kulcskompetenciák fejlődése megtörténik azáltal, hogy érveket gyűjtenek, megfogalmaznak gondolatokat, párbeszédeket folytatnak. A természet értékeinek még mélyrehatóbb megismerését a kreativitást, beleélést, egymásra figyelést igénylő feladatok adják. A felső tagozatos tanulók számára az iskolán kívüli tevékenységek és a külső helyszínek megismerése a jeles nap üzenetét erősítik. Fejlődik anyanyelvi tudásuk, digitális kultúrájuk az okoseszközök, applikációk használatával, és az érvelések alkalmával a kommunikációs készségük is. A közvetlen környezetük megfigyelésén túl fontos szerepet kapnak a természeti környezetben végzett vizsgálatok, amelyek során méréseket végeznek, adatokat rögzítenek és értékelnek. Az elsődleges cél az élményszerű ismeretszerzés, a társas és szociális kompetenciák, valamint a kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A módszer ajánlás rövid leírása
A természet jelenségeinek, az élővilág szereplőinek megfigyelése, működésének megértése a vízkészletünk jelentőségére segíti felhívni a figyelmet. A feladatok megoldása a kreatív és nyitott gondolkodásra, az aktív részvételre építenek. Az önkifejező, feladatok, valamint a különféle kommunikációt alkalmazó játékokkal egybekötött csoportos tevékenység, az egymásra figyelés, az alkalmazkodás gyakorlásának lehetőségét nyújtja. A kirándulások és a külső helyszínek, fokozzák a kíváncsiságot és a tapasztalati ismeretszerzést a vízkészletünk megismerésére.
A módszer ajánlás célja
Cél a tanulók kifejezőképességének, kreatív gondolkodásának megalapozása, kommunikációjuk fejlesztése és a tudatos gondolkodásra való motiváltságuk javítása. A közvetlen és tágabb környezetük lehetőségeinek figyelembevételével a természet felderítése és megértése a megfogalmazott célok egyike, nem elhanyagolva az innovatív gondolkodás alapjainak megteremtését. A feladatok által erősödik a környezeti nevelés pozitív hatása, a digitális kompetencia és a környezettudatosság.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok által felszínre került kreativitásuk, innovatív látásmódjuk folyamatosan fejlődik, empátiájuk erősödik egymás és a közvetlen környezetük iránt, a természet, a víz tiszteletét a középpontba helyezve. Az élővilág iránti érdeklődésük, nyitottságuk hosszú ideig megmarad és azt a környezettudatos személyiségfejlődésükre tudják felhasználni és továbbvinni.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
30 perc
35 perc
Hangolódjunk a jeles napra!
Mennyit tudtok a vízről?
Osszatok vízcseppeket!
Fotózz a természetben!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
120 perc
45 perc
60 perc
120 perc
300 perc
180 perc
Fedezzétek fel a Szalajka-völgy természeti értékeit!
Látogassatok el egy vízműbe!
Koncertezzetek vizes poharakkal!
Locsoljunk együtt!
Fogadjatok örökbe egy vizes élőhelyet!
Pattanjatok nyeregbe - irány a Velencei-tó két keréken!
Tapolcai-tavasbarlang - fedezd fel a föld alatti vizeket!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
30 perc
30 perc
25 perc
Készítsünk halakat levegőre száradó gyurmából!
Készítsetek táblát a vízpartra!
Ki lesz a legnyerőbb Nagy víz kvíz megfejtő?
Írjatok verset az élményekről!