Csurran, csobog, csörgedez - mi lehet?
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 50 perc
Március 22.
A víz világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az óvodai foglalkozásokon már találkoztak az ivóvíz, folyóvíz, eső, csapadék fogalmával, azt térben és időben, valamint kapcsolódási formában el kell tudniuk helyezni, így erre építve és ezt megerősítve lettek a módszertani feladatok megalkotva. A feladatok sikeres megvalósításához szükségesek a természet folyamatainak alapfogalmai, jelenségeinek vizuális ismerete. Ismerjék meg és értsék meg a természeti jelenségeket, folyamatokat, tartsák értéknek és feladatnak az élővilág változatosságának megőrzését.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlődnek azáltal, hogy szituációs játékokat játszanak külső helyszínen, illetve bevont partnerekkel, hogy élményeiket elmesélik és felhasználják a feladatok elvégzése során. Így nyitottabbakká, bátrabbakká válnak, önkifejezési technikáik gyarapodnak. A tantárgyi kapcsolódások a vizuális kultúra, mint lényeglátás, tapasztalati élményszerzés, a magyar nyelv és irodalom tantárgyak, mint önkifejezés, véleményalkotás, szókincsbővítés területét használják. A dalok éneklésével, a verstanulással a zenei és irodalmi műveltségi területek bővítésevalósul meg.
A módszer ajánlás rövid leírása
A személyes és társas kapcsolati kompetencia fejlődése, a környezettudatosság megerősítésevalósul meg ebben a módszer-gyűjteményben. Erősödik az egymással való interakció képessége és kifejezőképességük. Előzetes ismereteik bővülnek új fogalmak, új összefüggések megismerése által. A feladatok segítik az olyan alapkompetenciák erősödését, mint olvasási, rajzolási készségek. Támogatja az önkifejező-képességet a játékokban, mely sikerélményt ad, és ezáltal a pozitív élményekhez jutnak.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a természeti elemek, azon belül a víz fontosságán keresztül a diákok megismerjék az élővilág, a víz halmazállapotait, annak összefüggéseit. Megismerjék a víz erejét és a hozzá köthető tevékenységeket, ezáltal érzelmileg is kötődjenek a természet értékeihez. A tanulók ismerjék fel a tudatos vízfogyasztás fontosságát.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A kommunikációt fejlesztő szituációs feladatok által elmélyül kreativitásuk, és növekszik érzelmi kifejezőképességük is. Elmélyülnek a természethez való kötődés alapjai és átérzik annak fontosságát. Felismerik a környezetismeret kifejezéseinek sokféleségét, ami a víz természetben való fontos szerepére is rámutat. Fejlődik beszédkészségük, kifejezőképességük, vizuális képességük.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
35 perc
30 perc
30 perc
Célozz és ússzon a labda!
Találós kérdések
Ti melyiket isszátok?
Verseljetek és tornázzatok!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
60 perc
45 perc
90 perc
60 perc
60 perc
30 perc
Gyertek a föld alá, látogassatok el a Tapolcai tavasbarlangba!
Vízi közlekedés
Kóstoljátok meg az innivalókat!
Vizsgáljátok meg a víz mozgását!
Akadályverseny a vízért
Tűz és víz egy szakmán belül - Legyetek ti is tűzoltók!
A Vízimanó okos tanácsai
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
45 perc
20 perc
15 perc
Fussatok gyorsan - Jön a cápa!
Keltsétek életre a Víz testőrét!
Hajó a hullámokon
Legyetek felhők!