Víz nélkül nincs élet - figyelemfelkeltés és tudatosságra nevelés a középiskolában
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 55 perc
Március 22.
A víz világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ismerniük kell a jeles nap értékeihez kapcsolódó alapfogalmakat (víz körforgása, életfeltételek). Képesnek kell lenniük szövegértelmezésre, elemzésre, mondanivalójuk megfogalmazására. Tudniuk kell a természeti környezet működésének alapjait, azok eredetét. A tevékenységek megvalósításához szükséges az okoseszközök használatának ismerete, kereső felületek használata, értelmezése. A feladatok megértéséhez rendelkezniük kell előismerettel a biológia, a szövegalkotás, a földrajz alapjainak tekintetében.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kreativitást, a beleélést, az egymásra figyelést megkövetelő feladatok közelebb hozzák a tanulókhoz a jeles nap üzenetét és átadják annak tartalmi és szellemi lényegét. Fejlődik a problémák komplex módon történő felismerése, megfogalmazódik azok megoldási javaslata. Fontos eszköz a tapasztalatok rögzítése kép, rajz, vizuális alkotás formájában. Az élővilág és környezet kapcsolatainak felismerését, az egymásrautaltság elfogadását fokozza és a képességet a másokkal való együttműködésre. Tantárgyi kapcsolódások: vizuális kultúra, a  jeles nap üzenetét közvetítő kommunikációs célú képalkotással, a magyar nyelv és irodalom kapcsán a szövegértés, szövegalkotás területét használja. A biológia az életfeltételek felismerését, a földrajz a hidrológiai fogalmak, mint álló vizek, folyóvizek felismerését, a felszín feletti és felszín alatti vizek jellemzőit használja.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerelemek között készségfejlesztő, kreativitást fejlesztő, szókincset bővítő, lényeglátást gyakoroltató elemek vannak. Hangsúlyozzák a megfelelő kommunikációs formát és stílust, erősítik az együttműködését, a közösségben betöltött alkotói szerepek kialakulását. A digitális eszközök kreatív jellegű használata segíti a beleélőképesség, az empátia kialakulását. A jeles nap értékeihez kapcsolódó fogalmak (élet körforgása, fogyasztói társadalom) mélyítése és a felelős gondolkodás fejlesztése a korosztályhoz közel álló programokon valósul meg.
A módszer ajánlás célja
A program célja, hogy a földrajzi és környezeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének segítségével irányítsuk a tanulókat a víz fontosságának irányába, a jeles nap értékei felé. Olyan alapok létrehozása a cél, amelyek köré a módszerelem megvalósítása végén felelős gondolatokat képviselő személyiségek alakulnak ki. Cél a víz fontosságának tanítása, a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartása, valamint a tanulók műveltségi szintjének és érzelmi intelligenciájának folyamatos növelése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszerelemek során átélt élmények és közösen megalkotott feladatoknak köszönhetően megtanulnak olyan jellemző értékeket, mint tudatos tervezés, felelős gondolkodás, szerepvállalás, koncentráció, fegyelmezettség, kreativitás, együttműködés. A tanulók a feladatok során ismereteket és információkat fogalmazhatnak meg, amelyek formálják személyiségüket, és rávilágítanak arra, hogy tevékenyen is hathatnak környezetük fenntarthatóságára. A tevékenységek megalapozzák a tanulókban a másokkal történő kooperatív együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés fontosságát a vizeink védelmében is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
45 perc
30 perc
Hogyan látjuk a Földet az űrből?
Gondolatébresztő idézet
Rakjátok össze a bolygót!
Fedezzetek fel környezetvédő világsztárokat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
15 perc
20 perc
30 perc
45 perc
30 perc
20 perc
Ismerjétek meg Magyarország ásványvizeit!
Mennyi ásványi anyagot rejt az vizünk?
Közösségi szolgálat a vizeinkért
Egy különleges expedícióról
Készítsetek gondolattérképet a víz felhasználási módjairól!
Mennyi vizet fogyasztunk?
Mit tehetünk a jövőnkért?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
30 perc
45 perc
45 perc
Mutogass vagy rajzolj!
Idézzétek fel jeles nap "LEG" pillanatait!
Készítsetek kiállítást!
Flashmob a vizeinkért