Hagyományok régen és ma
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 11 óra 30 perc
Szeptember 29.
Szent Mihály napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók ismerik a magyar történelem korszakait, a kereszténység kialakulásának és elterjedésének folyamatát Európában. Képesek a térképen tájékozódva elhelyezni Magyarország nagytájait, tájegységeit, illetve a határokon túli magyarok lakta területeket. Felismerik a legjelentősebb zenei és képzőművészeti stílusokat.Értik a természet évszakos változásának biológiai és csillagászati okait, a társulásokban bekövetkező változások folyamatait.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Tantárgyi kapcsolódás az általános iskolai tananyaghoz: hon és népismeret Örökségünk, hagyományaink, Történelem Kereszténység, Középkor, Matematika, arányosság, ének - zene, vizuális kultúra, földrajz, digitális kultúra A kulcskompetenciák fejlesztése, az önálló tanulás támogatása, csoportmunkákkal megvalósuló interakciók, saját élményű tanulás több érzékszerv használatával, csoportban megoldott feladattok, együtt gondolkodás, a régi és új ismeretek szintézise
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerelemek elsősorban a saját élményű tanulásra fókuszálnak. A feldolgozás során a tanulók gyakorolják a változatos ismeretszerzés és az önálló tanulás módjait, közben nagy hangsúlyt kap a kooperatív, együttműködésen alapuló tanulás.Kiemelt szerepet kap az egyéni készségek, képességek felismerése és tudatos alkalmazása. A tanulási folyamatban fontos az érzékszerveik által nyert benyomások beépítése az elméleti ismeretek rendszerébe.
A módszer ajánlás célja
Cél a tanulól kulcskompetenciáinak fejlesztése, ismereteik bővítése, komplex kép kialakítása a Mihály naphoz kötődő szokásokról, hagyományokról. Az őnálló tanulás támogatása, ugyanakkor a csoportban való együttműködés előnyeinek megtapasztalása, ezzel a tanulók reális önértékelésének kialakítása, tehetségük többirányú kibontakoztatása. A tanulás, mint emberek közötti interakciók értelmezése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok megoldása közben a tanulók fejlesztik kulcskompetenciáikat, gyakorolják készségeiket. A feladatokon keresztül közelebb kerülnek a népi hagyományokhoz, a paraszti életmód megértéséhez. Könnyebben értelmezik mindennapjaink történeti gyökereit, a társadalomban érzékelhető folyamatok irányát.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
120 perc
60 perc
60 perc
120 perc
 Nézz és láss!             
Kerüld el Szent Mihály lovát!
Húzzad édes muzsikásom!
Keresd Szent Mihály nyomait!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
240 perc
60 perc
180 perc
120 perc
60 perc
300 perc
Nézz a múltba!
Másszunk hegyet!
Keresd a szimbólumot!
Figyeld a természetet
Válasszunk vásárfiát!
Gyújtsunk Szent Mihály napi tüzet!
Építsünk vasalót!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
180 perc
300 perc
90 perc
180 perc
Vásározzunk!
Rendezzünk kiállítást!
Menjünk oviba!
Szervezzünk Szent Mihály napi vetélkedőt!