Élő hagyományok
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 22 óra 10 perc
Szeptember 29.
Szent Mihály napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A gyerekek alsó tagozaton már foglalkoztak a természet évszakos változásaival, illetve ezek okaival, a hozzájuk kapcsolódó ünnepkörökkel.  Olvasmányaiban találkozott már a pásztorok, gulyások, kondások munkájával, életmódjával. Ismeri a vallás és az egyház fogalmát. Tanultak népdalokat, olvastak népmeséket, ismernek szólásokat, közmondásokat. Alkalmazzák a matematikai alapműveleteket. Vannak topográfiai alapfogalmaik, képesek a térképi tájékozódásra.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Alsó tagozaton tantárgyi kapcsolódás: környezetismeret tájékozódás az időben, magyar nyelv és irodalom évszakok, ünnepkörök, hagyományok, ének zene népdalok, matematika, digitális kultúra, etika, ének - zene, vizuális kultúra  A nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatának viszonyulásainak megértése az élő és élettelen világhoz.Kultúrájuka, gondolati, erkölcsi tartalmainak esztétikai értékeinek megismerése. Kíváncsiságuk, nyitottságuk, érdeklődésük felkeltése és fenntartása.
A módszer ajánlás rövid leírása
A feladatok közelebb hozzák a gyerekekhez a népi kultúra értékeit. Segíti megértésüket, ezáltal alakítja értékrendjüket. Felkelti az érdeklődésüket a régi korok embereinek élete, szokásai iránt, támogatja a népi kultúra szellemi termékeinek befogadását, tárgyi emlékeinek megbecsülését. Kapcsolatot teremt a különböző tudományterületek között, érzékenyíti a tanulókat a számukra ismeretlen kultúrák elfogadására.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja a tanulók természettudományos és nemzeti kultúrával kapcsolatos ismereteinek bővítése, kulcskompetenciáik fejlesztése, a közösség részeként végzett munka örömének megismertetése, valamint önismeretük elmélyítése. A tudás megszerzésének különböző módjaival való megismerkedés, az önálló tanulás gyakorlása.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladatok elvégzése segíti a tanulókat az ismeretszerzés változatos formáinak kipróbálásában. Fejleszti a tanuláshoz kapcsolódó kulcskompetenciáikat, segit reális énképük kialakításában, valamint a közösségben elfoglalt helyük megszilárdításában. Segíti őket későbbi tanulmányi munkájuk önálló irányításában, szabadidejük ésszerű strukturálásában.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
0 perc
20 perc
20 perc
Diók a kosárban
 Futtasd a pulit!
Lóra!
                                         Pányvázzunk!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
120 perc
240 perc
120 perc
120 perc
120 perc
45 perc
Jelentés
Keressük meg Szent Mihály szekerét!
Szüretre fel!
 Készíts szüreti képeket!
Főzzünk juhtúrós puliszkát!
 Nézz a kép mőgé!
 Kutasd a Szent Korona titkait!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
120 perc
90 perc
120 perc
Győzd le az akadályt!
Mutasd meg mit tudsz!
Keressünk kincset!
Fényképezz, pályázz!