Mihály napi hagyományok
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 14 óra 10 perc
Szeptember 29.
Szent Mihály napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A gyerekek óvodában és az első osztályokban elsajátított, valamint a családból hozott környezeti ismeretei, tapasztalatai, olvasmányélményeik
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A feladatok legfontosabb kapcsolódása kooperáción, a közösségi és kreatív tevékenységeken alapuló feladatok megoldása. Fejlesztik a kritikai, elemző, illetve  komplex rendszerben való gondolkodást, mélyítik a nemzeti identitást. További kapcsolódási pont a kreativitás fejlesztése, a saját élményű  tanulás, a közös alkotás örömének megélése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek célja a Szent MIhály nappal kapcsolatos komplex, széles látókör kialakítása. A feladatok kapcsolódnak Szent Mihály alakjához, valamint a nevéhez fűződő szokásokhoz, hagyományokhoz, illetve azok egyes elemeihez. Kiemelik a ma is élő hagyományokat, ünnepi eseményeket.
A módszer ajánlás célja
Céla tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, szemléletük és értékrendjük alakítása. Ismereteik bővítése, a tapasztalai úton szerzett tudás megtapasztalása. Fontos továbbá a közösségben végzett munka élményének megélése, a közös célok elérése érdekében tett erőfeszítések eredményeként együtt örülni a sikernek. Saját maguk és tásraik megismerése, határaik és erősségeik felismerése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlások megoldása során a bővülnek a tanulók Szent Mihály alakjával és szerepével, valamint a vallás és az egyház fogalmával kapcsolatos ismeretei. Fejlődnek kulcskompetenciáik, alakul énképük, megtapasztalják a közösség erejét, kipróbálhatják erejüket, ügyességüket, felfedezhetik rejtett tehetségeiket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
0 perc
20 perc
20 perc
Puttonyozzunk!
   Dobd el a koszorút!
  Fesd le az ősz színeit!                               
Ismerd meg a jelképeket!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
45 perc
60 perc
90 perc
90 perc
90 perc
90 perc
Gyűjtsük össze az ősz színeit!
  Mentsd meg a bárányt!
  Rendezd be a pásztorkunyhót!
Lessük meg a nyáj életét!
  Faragjunk pásztorsípot!
Játsszunk vásárt!
 Gyűjtsünk gyógynövényt!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Készítsünk emléket a Mihály napi vásárra!
Főzzünk öreglebbencset!
  Tanuljunk nemezelni!
 Keress régi - új portékát!