Kultúránk gyökerei
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 10 perc
Szeptember 29.
Szent Mihály napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók ismerik a magyar történelem korszakait, a kereszténység kialakulásának és elterjedésének folyamatát Európában. Képesek a térképen tájékozódva elhelyezni Magyarország nagytájait, tájegységeit, illetve a határokon túli magyarok lakta területeket. Felismerik a legjelentősebb zenei és képzőművészeti stílusokat.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Tantárgyi kapcsolódás az általános iskolai tananyaghoz: hon és népismeret Örökségünk, hagyományaink, Történelem Kereszténység, Középkor, Matematika, arányosság, ének - zene, vizuális kultúra, földrajz, digitális kultúra A kulcskompetenciák fejlesztése mellett megjelenik az önálló tanulás támogatása, csoportmunkákkal megvalósuló interakciók, saját élményű tanulás több érzékszerv használatával, csoportban megoldott feladattok, együtt gondolkodás, a régi és új ismeretek szintézise. A honismeret, valamint a nemzeti identitás kialakítása.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerelemek segítségével a tanulók megismerkedhetnek őseink életével, Mihály naphoz fűződő hagyományaival, szokásaival. A feldolgozás során kisebb és nagyobb csoportokban dolgozva alkalmazzák ismereteiket, gyakorolják és fejlesztik kompetenciáikat, ismerkednek önmagukkal. A feladatok megoldása közben kognitív képességeiket és érzékszerveiket egyenlő mértékben használva szereznek új tapasztalatokat. A feladatok megoldásához szükség van a tanulók aktív közreműködésére, melynek segítségével kialakul az önálló tanulás igénye. Az új ismereteket a különböző tevékenységek során átélt élményeiken keresztül szerezhetik meg, így azok hosszabb távon lesznek alkalmazhatók.
A módszer ajánlás célja
A módszer elem célja a tanulók érzékenyítése, értékrendjének alakítása. A nyitott, elemző, kritikus gondolkodás képességének kialakítása, mások és önmaguk elfogadása. A Mihály nappal kapcsolatos ismereteik szintetizálása meglévő tudásukkal, a paraszti életforma hagyományainak megismertetése, azok napjaink kulturájára gyakorolt hatásának megértetése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók a feladatok megoldása közben elsajátitják a Mihály naphoz közvetlenül, vagy közvetve köthető ismereteket. Komplex kép alakul ki bennük a hagyományok szerepéről, jelentőségéről. Megismerik és értőn befogadják a paraszti kultúra szellemi örökségét, képesek lesznek értelmezni egyes szimbólumokat. Bővülnek a keresztény vallásról és egyházról meglévő ismereteik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Olvasd el újra!
Hallgass a szíveddel!
Tudósíts az eseményről!
Nyerd el az állást!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
45 perc
20 perc
0 perc
0 perc
45 perc
0 perc
Tervezzünk vásárt!
Búcsú a filmművészetben
Találd ki a neved!
Tervezz vasalót!
Kérdezd meg Nagyit!
Fejtsd meg a jelképet!
  Tudj meg mindent a szűrről!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
45 perc
90 perc
20 perc
Készítsd el Szent Mihály profilját!
2. Dobj és válaszolj!
Tervezz szabadulószobát!
Keresd az igazat!