Mihály napi hagyományok
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 35 perc
Szeptember 29.
Szent Mihály napja
Egyházi ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A gyerekek már óvodában is foglalkoznak a természet változásaival az évszakok során, de természetesen van saját tapasztalatuk is, amit itt ügyesen fel tudnak használni. 1, 2 osztályban környezetismeret órán tanulnak az évszakokról. Tanultak, hallottak már a termesztett növények és a tenyésztett állatok hasznáról, a mezőgazdaságban előállított nyersanyagok felhasználásáról. Esetleg erről is lehet saját tapasztalatuk, pl. otthoni sütés, vagy iskolában, óvodában nemezelés.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, magasabb szintre emelése az egyéni, illetve kiemelten a csoportban végzett munka során valósul meg. A feladatok közös megoldása, majd értékelése segíti az új információk beépítését, azok alkalmazását, ezzel a problémamegoldó gondolkodásfejlődését. Segítve ezzel a jeles nap üzenetének megértését, átélését. Az egyéni és közösségi identitás formálása, alakítása az egyén és a csoportok közti együttműködés megteremtése. A gyerekek aktív tanulóvá válását támogatja, az egyéni tanulási stílus kialakítását a belső motiváció kialakulását. Segíti a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatának értelmezését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás legfontosabb eleme a tanulók csoportban végzett kooperatív eszközöket is felhasználó munkáltatása. Eközben a tanulók elsajátítják az együttműködés alapvető szabályait, az egymásra valamit a közös feladatra irányítani a figyelmüket, betartani a feladat elvégzésének időkorlátait. Átélik az alkotás örömét, megtapasztalják a csoportban végzett munka előnyeit és hátrányait. Módjuk van közösen átélni a sikert. A feladatok elsősorban érzékeikre hatnak, ezeken keresztül szerezhetnek benyomásokat, majd később ismereteket a témában. A feladatok megoldása közben készségeik fejlődnek.
A módszer ajánlás célja
A tanulók ismereteinek bővítése, kulcskompetenciáik fejlesztése. A tanuláshoz fűződő pozitív attitüd erősítése. Énképük és önismeretük erősítése, a reális önértékelés alapjainak megteremtése. A jeles naphoz kötődő hagyományok értelmezése, A hagyományoknak az emberek életében betöltött szerepének megértése
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A feladat megoldása közben erősödik a csoportidentitás, kapcsolatuk a közösséggel. Személyesen tapasztalják a tudásszerzés és - átadás élményét. A csoportmunka során fejlődik együttműködő készségük. Fejlődnek kommunikációs kompetenciáik (előadásmód, időkeret tartása, lényegkiemelés, közérthető megfogalmazás).
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
20 perc
20 perc
15 perc
Tanuljunk új dalt!
Beszéljük meg mit látunk a képen!
Ismételjük át mit tanultunk az őszi természet változásairól! Játsszunk!
Ismerkedjünk meg a pásztorok életével!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
30 perc
30 perc
45 perc
20 perc
45 perc
45 perc
Nézd sünszemmel az erdőt!
Díszítsétek a mézesbábokat!
Rajzoljuk le a történetet!
Menjünk vásárba!
Találd ki a végét!
Készítsünk őszi kollázst!
Miből készül a kenyér? Rajzolj, ragassz, gondolkodj!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
45 perc
45 perc
45 perc
   Készítsünk magszámokat!
  Szabjunk szűrt!
Készítsünk plakátot!
Találd ki!