Csodálatos természeti kincseink - ismerjétek és védjétek meg a körülöttetek lévő csodát!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 30 perc
Május 10.
A madarak és fák napja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ebben az életkorban a közösségi élményeken keresztül tudjuk a legjobban mozgósítani a diákokat. A javaslat megvalósításához szükség van az általános iskolai és a megelőző középiskolai évfolyamokból származó biológiai, földrajzi, a természettudományos tantárgyakkal kapcsolatos ismeretek felelevenítésére. A tanulók ismerik és használják az IKT-eszközöket, rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal a tanulás, a kommunikáció, a társas kapcsolatok, a kreativitás és az önkifejezés területén.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A 9-12. évfolyamon összetettebb feladatokkal találkoznak a tanulók a problémák komplex módon történő vizsgálata érdekében. Az élményszerzés mellett hangsúlyos a kommunikációs kompetenciák és a kulturális tudatosság kompetenciájának a fejlesztése, valamint a digitális kompetenciák erősítése. Az ismeretek, a műveltség, a képességek és a készségek együttese révén válnak a diákok önállóan gondolkodó, a környezet- és természetvédelemre nyitott emberekké, akik képesek lesznek a környezettudatosság terén felelős döntéseket hozni.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlás lehetőséget biztosít a természet kapcsolódásainak széleskörű felfedezéséhez. A tevékenységek önállóságot és fejlett együttműködést egyaránt igényelnek, a feladatok a kompetenciák összetett mozgósítását feltételezik. Az egyéni feladatok elmélyülést, aktív tanulást és az ismeretek alkalmazását igénylik, a közösségi megoldások kooperációt, együttműködést feltételeznek.
A módszer ajánlás célja
A tanulókban a madarak és fák napja üzenetének megértésén keresztül tanulási célként váljanak tudatossá a természet összefüggéseihez kapcsolódó ismeretek. Nevelési cél, hogy váljon számukra természetessé a természet rendkívüli gazdagságának élményszerű felfedezése, a természeti értékek ápolásának az igénye, a környezetről való tudatos gondolkodás. A madarak és fák jeles nap üzenetének a tanulmányozása és megértése aktív, örömet adó élményforrás legyen.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok örömüket lelik az élővilághoz kapcsolódó feladatokban, megtapasztalják ezekben is a közösség erejét. Tudatosan gondolkodnak a természeti környezetükről, és óvják annak értékeit. Erősödik az önreflexiójuk, a kifejezőképességük, az empátiájuk. A tanuló a digitális kompetenciát igénylő feladatokban információkat keres, gyűjt, tárol, feldolgoz, illetve digitális tartalmakat hoz létre. Kialakul benne a természetvédelem fontosságát elismerő attitűd.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Ismerjétek fel a madarak hangját!
Makrofotózás a fákról
Írjatok verset a madarak és fák napjára!
Gyűjtsetek erdei hozzávalókat egy rovarhotelhez!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
180 perc
120 perc
90 perc
60 perc
90 perc
90 perc
Iskola, iskola, ki a csuda jár oda? - Faiskolai látogatás
Irány erdei terepgyakorlatra!
Madarat tolláról...
Készítsetek madárijesztőt!
Készítsetek rovarhotelt!
Legyetek ti is kertészek!
Látogassatok el egy állatorvosi rendelőbe!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
20 perc
60 perc
20 perc
Ültessetek fát!
A madarak és fák napjáról jöttem....
Készítsetek fotókiállítást a szabadban a madarak és fák napja üzenetének népszerűsítésére!
Alkossatok madaras, fás szóláncot!