Száll a madár ágról ágra - környezetünk és szerepünk a védelmében
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 10 perc
Május 10.
A madarak és fák napja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A feladatok nagy része igényli az előzetes beszélgetéseket, elemzéseket a környezettudatos magatartás üzenetének a befogadásához. A tevékenységekhez szükséges előismeret többek között az okoseszközök használata, kiemelt tekintettel a keresőalkalmazásokra (szöveges, képi), azok értelmezésére, továbbá a biológia, földrajz (természettudományos tantárgyak) alapfogalmaiban és összefüggéseiben való jártasság, valamint a rajzolási képességek, készségek megléte. A feladatok megértéséhez és kivitelezéséhez szükséges a csoportmunka, a differenciált figyelem és a lényeglátás mechanizmusa.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, az együttműködéssel történik. A kreativitást, a kifejezőkészséget, a beleélést, az egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös elvégzése, megbeszélése közelebb hozza a diákhoz a jeles nap üzenetét, és felkészíti a tudatos és felelős gondolkodásra a természet- és környezetvédelemről. A módszerelemek között szerepel iskolán kívüli szakértő bevonása, az együttműködésen alapuló tanulás, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása. A módszerelemek többségében megvalósul a biológia, a földrajz, a vizuális kultúra és az informatika tantárgyak összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálása.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlás tevékenységei a csoportmunkát hangsúlyozzák, és többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő, csoportos összhangot megkövetelő feladatokból állnak. Ezeknek fontos kompetenciaelemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között készségfejlesztő, esztétikai érzéket igénylő, kreatív feladatok szerepelnek. A módszerajánlás lehetőséget biztosít a természet értékeinek széleskörű felfedezésére, azok feldolgozására és rögzítésére középpontba állítva a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítását.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlás nevelési célja, hogy megerősödjön a diákokban a madarak és fák napja által képviselt felelős és tudatos gondolkodás a környezetükről, kialakuljon bennük az igény a természet védelmére. A tanulási cél, hogy a különböző megfigyelési feladatokon keresztül a különböző tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával a tanulók egyéni ismeretei bővüljenek, szeressék, becsüljék, védjék az őket körülvevő és az általuk megismert környezet értékeit. A feladatok által bővül a szókincsük és fejlődik a kérdéskultúrájuk, a megfigyelőképességük, a gondolkodásuk, a verbális képességük, a figyelemkoncentrációjuk és a kreativitásuk a módszerelemek megvalósítása során.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszerajánlás eredményeként a diákokban megerősödik az egymás látásmódjának és véleményének a tiszteletben tartása. Érdeklődésük tartósan fennmarad a természet és a környezettudatosság iránt, nyitottá és érzékennyé válnak a környezeti problémák kezelése kérdésében, motiváltak lesznek a természeti értékek megóvásában, a velük kapcsolatos felelős gondolkodásban. Használják továbbra is az ismeretszerzésre az érzékszervi tapasztalást és az innovatív tanulási módszereket a természet értékeinek megbecsülése érdekében.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
20 perc
25 perc
15 perc
Hallgassatok a természetvédelemhez kapcsolódó zenéket!
Amerikából jöttem...
Varázslatos természet a filmek világában
Alkossatok anagrammát fák és madarak neveiből!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
45 perc
45 perc
60 perc
45 perc
45 perc
60 perc
Készítsetek madáritatót!
Válasszatok egy madarat, mutassátok be!
Készítsetek online kirakót az év madaráról és fájáról!
Térképezzétek fel a környéketeket!
Tervezzetek egyedi logót a természetvédelem témában!
A sólyom röpte - figyeljétek meg!
Nevezzétek kedvenceteket szépségversenyre!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
60 perc
45 perc
Ültessétek el az év fáját!
Készítsetek tablót a madarak és fák napja népszerűsítésére!
Képzelt riport egy .... madarak és fák napjáról
Írjatok verset a jeles napról!