A boldogság kék madara - és ami kell hozzá. Környezettudatos programok a felső tagozaton
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 40 perc
Május 10.
A madarak és fák napja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az 5-8. évfolyamon a madarak és fák napja megértésének és megünneplésének alapja, hogy a tanulók nyitottak legyenek a természeti ismeretek befogadására, az innovatív, élményalapú feladatok megvalósítására. Ehhez szükséges az alsó tagozatból és a megelőző évfolyamokból származó környezeti kultúrával kapcsolatos ismeretek felelevenítése. A korábbi évfolyamokban megismert környezetismeret, természetismeret tantárgy alapfogalmai, összefüggései szükségesek (pl. fa- és madárfajok jellemzői, külső jegyeik felismerése képről, egy-egy élőlény jellemzése, felismerése, az élőhelyek jellemzői stb.).
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Ebben az életszakaszban válik feladattá a természeti összefüggések megismerése és a természeti folyamatok sajátosságainak felismerése. A felső tagozaton előny a játékos, élményszerű ismeretszerzés, a kommunikációs képességek erősítése, az együttműködési készségek javítása. A tanulók a természetet a biológia és a társadalmi folyamatok részeként lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagtartalmaival. A korábbi ismeretek előhívása lehetőséget ad azok bővítésére, és az értelmezési stratégiákhoz vezető utakat mutatja meg az előzetes tudás kibővítését megcélozva. Az élőhelyek felismerése és védelme, a populációk közötti kapcsolatok felismerése is fejleszthető terület.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az ajánlás a természetismerethez, biológiához, földrajzhoz kötődő ismeretekből merít. A módszerajánlás felső tagozaton is elsősorban az élményszerűséget és a tapasztalati úton szerzett tudást preferálja a tevékenységek, feladatok, módszerelemek kidolgozásában. A közösségi élmények ugyanúgy jelen vannak a tevékenységekben, mint az egyéni ismeretszerzést megcélozó, az innovatív megközelítést középpontba állító feladatok. Gyakoriak az ajánlásban az együttműködésre alapozott megoldások, a kézügyességet, kreativitást, fantáziát igénylő, tevékenykedtető és élményadó módszerelemek.
A módszer ajánlás célja
Váljon tudatossá a tanulók számára, hogy a természetszeretet és a természetvédelem gyökerei a család és a társadalom gyökerei is. Cél annak tudatosítása, hogy A madarak és fák napja által képviselt értékek, a természetvédelem, a környezettudatosság és a környezetvédelem a világ összefüggései megismerésének fontos szemléletmódját alkotják. Nevelési cél, hogy az innovatív és tevékenykedtető feladatok által tudatos és a jövőre figyelő gondolkodásmód, attitűd alakuljon ki a tanulókban. Tanulási cél a jeles nappal, a természetvédelemmel, a madarakkal és a fákkal kapcsolatos háttértudás felidézése, az ismeretek bővítése és a mindennapokban való alkalmazása.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A serdülőkorba lépett tanulók számára is fontos, hogy őrizzék meg nyitottságukat, kíváncsiságukat, legyenek készek játékos módon is kiszélesíteni az ismereteiket. A módszerajánlás tevékenységeinek eredményeként a közös feladatmegoldások során fejlődik a tanulók kommunikációs kompetenciája, empátiája, önreflexiója és kreativitása. Képessé válnak az együttműködésre, a csoportban és a párban történő munkavégzésre, fejlődik kifejezőkészségük, érvelési technikájuk, önérvényesítési készségük, ki tudják fejezni a gondolataikat, véleményüket. A módszerelemek eredményeként fejlődik a személyiségük, érzelmi intelligenciájuk és esztétikai érzékenységük. Tudatosan gondolkodnak a környezetükről és a jövőről, megértik a természet védelmének fontosságát, felismerik az egyén felelősségét az élő környezet megóvásának folyamatában.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
20 perc
15 perc
15 perc
Hallgassatok meg egy verset a jeles nap alkalmából!
Tudjatok meg többet a nemzeti parkjainkról!
Találjátok ki, melyik madár vagyok!
Tolmácsoljátok: mit mondanak a madarak?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
60 perc
45 perc
45 perc
195 perc
45 perc
20 perc
Quillingeljetek év madarát!
Tervezzetek madárbarát iskolaudvart!
Készítsetek memóriakártyát!
Vándoroljatok ti is a madarakkal!
Kövessétek figyelemmel webkamerán a gólyák életét!
Nézzél madárnak!
Nagy fába vágjuk a fejszénket! - szólások és közmondások a fákról
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
45 perc
45 perc
15 perc
Mit tehetsz a madarakért és a fákért?
Díszítsétek fel a FA-liújságot!
Készítsetek hűtőmágnest!
Ha választhatnál, milyen madár lennél?