Mi fán terem a tudatos állat- és környezetvédelem?
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 11 óra 20 perc
Május 10.
A madarak és fák napja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók számára már ismert a madarak, a fák és a természet fogalma, annak elemeit térben és időben, valamint kapcsolódási formáiban is fel tudják ismerni. Erre alapoznak és ezt erősítik meg a módszertani feladatok, amelyeknek a sikeres megvalósításához szükség van többek között a párosítás, illetve a hozzárendelés fogalmának az ismeretére. Az óvodai nevelésben a külső világ tevékeny megismerése, a szűkebb és tágabb természeti környezet formai, mennyiségi és téri viszonyairól szerzett tapasztalatok jó kiindulási alapot jelentenek. A fantázia használata is szerepet kap az egyes feladatok megoldásában, az előismeretek újragondolásában.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kreatív alkotások befogadása által fejlődik a tanulók szépérzéke, memóriája, alkalmazókészsége. A környezettudatossá nevelést támogatja a csoport érdeklődésének megfelelő kreatív munkák készítése, alkotások együttműködésen alapuló létrehozása, élményszerű feldolgozása. A tanuló kreatív, játékos, alkotó jellegű vagy kísérletező feladatokkal, változatos munkaformákban tapasztalja meg a jelenségek komplex módon történő vizsgálatának módszerével a természet összefüggéseit, annak működését, védését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a természetszeretet és annak védelmét helyezi előtérbe. Tartalmaz több esetben csoportmunkát is, ezért a közös alkotás és a kommunikáció is fontos része a feladatoknak. A módszerek között szerepelnek a vizuális kultúrát segítő, a logikai gondolkodást fejlesztő, az önkifejezést megvalósító képességekre irányuló feladatok. 
A módszer ajánlás célja
Az ajánlás célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a környezetük megismerésének fontosságára, az élővilág szépségéből és gazdagságából fakadó értékek felismerésére, a természet védelmére. A feladatok tanulási célja, hogy megalapozza és tudatosítsa a madarak és a fák természetes jelenléte összefüggéseinek megértését és a természetvédelem fontosságát a tanulókban. A módszer ajánlás kiemelt nevelési célja a környezettudatosságra nevelés a kreatív feladatokon és az alkotó tevékenységeken keresztül.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A közös feladatmegoldások során nő a tanulók együttműködési készsége, erősödik az empátiájuk, gazdagodik a fantáziájuk, bővül a kifejezőkészségük, fejlődik a megfigyelőképességük és elmélyül bennük a természet szeretete. A módszer ajánlás tevékenységeinek hatására erősödik a nyitottságuk és a kíváncsiságuk az élő természeti környezet iránt, képessé válnak ismereteik bővítésére A madarak és fák napja témakörében.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
15 perc
20 perc
15 perc
Találd ki, melyik madár bújik meg a kép mögött!
Rajzolj madarat!
Hallgassátok meg a cinege meséjét!
Rajzoljátok le az év fáját!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
30 perc
90 perc
60 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Ismerjétek fel a madárfajokat!
Ültessetek saját erdőt!
Gyűjtsetek és préseljetek faleveleket!
Mi fán terem a fakéreg?
Készítsetek madaras asztali díszt!
Ismerjétek meg Kisvakondot és barátait!
Készítsetek tollakból madarat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
60 perc
60 perc
Alkossátok meg termésekből a madár képét!
Rakjatok fészket az év madarának!
Készítsetek kézfát!
Alkossatok bábukat, manókat!