Mit mesélnek?
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 35 perc
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A második világháború, az azt követő események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törekvések ismerete a XX. század első felében. 5-6 évfolyamon, élmények, információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyak, műveltségterületek ismereteiből. Előző években a jeles nap feldolgozása során szerzett ismeretek. Fogalom ismeret: haza, szabadság, függetlenség, uralom, elnyomás, politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, egyeduralom, demokrácia, jog, törvény.A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap hátterének megismerése során fejlődnek a NAT által kiemelt tanulási területeken átívelő általános kompetenciák, úgymint a kommunikációs (anyanyelvi ), digitális, matematikai, gondolkodási, személyes és társas kapcsolati, kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái. Továbbá a jeles nap által közvetített tartalom, amely feltárja a jeles nap történeti hátterét összhangban van a Történelem, Társadalmi és Állampolgári ismeretekkel. Kapcsolódik a kor alkotásain keresztül a Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra által közvetített tartalmi egységekhez.

A módszer ajánlás rövid leírása
A jeles nap feldolgozásához ajánlott módszer elemek az RJR modellre épülnek, amelyekből válogatva a településen élőket bevonva, szűkebb helyi közösségekkel együtt, vagy csak egyszerűen az iskola falain kívül megszervezne a tevékenységeket, elmélyül a jeles nap üzenete, a tanulók megismerik a történeti hátterét, hatásait, eseményeit.
A tevékenységek segítik a tanulókat abban, hogy az emlékezés, a megemlékezés, a hazai történelmi múlt élményszerű megismerésén keresztül erősödjön a nemzeti öntudatuk. A jeles nap feldolgozása során a tanulók megismerkednek a kor  verseivel, zenéivel, ellátogatnak múzeumba, könyvtárba, és helyi emlékművekhez.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók alapvető ismereteket szerezzenek a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország, XX sz. múltjáról, és ezzel együtt a jeles nap történelmi eseményeiről. Közös kulturális kód leglényegesebb elemeit megismerjék (szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások). Képesek legyenek a múlt és a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól és jelenségeiről árnyaltan véleményt alkotni, illetve ezek alakításában cselekvően részt vállalni. Képesek legyenek önállóan tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Alakuljon ki a magyar nemzet és az emberiség története során megnyilvánuló kiemelkedő emberi teljesítmények iránti tisztelet, a történelmi tragédiák áldozatainak szenvedése iránti együttérzés és méltó megemlékezés igénye. Ismerjék meg az interneten található jeles naphoz kapcsolódó hasznos forrásokat, szövegeket és azokat kritikusan szemléljék. 
A módszer ajánlás elvárt eredményei

A módszer ajánlás eredményeként a tanulók megmerik a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország, XX. sz. múltját. Ismereteik bővülnek a jeles naphoz kapcsolódó történelmi eseményekről. Eligazodnak a jelentősebb történelmi eseményekben és azokat értelmezni tudják. Véleményt tudnak alkotni a múlt és a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól és jelenségeiről való beszélgetések alkalmával. Kialakul a magyar nemzet és az emberiség története során megnyilvánuló kiemelkedő emberi teljesítmények iránti tisztelet, a történelmi tragédiák áldozatainak szenvedése iránti együttérzés és méltó megemlékezés igénye. A kommunizmusról alkotott fogalmi képük mélyebb, komplexebb rendszert képez. A motivációjuk a téma iránt hosszú távon fennmarad. Szociális és kommunikációs készségük fejlődik, amellett, hogy a korszakról a már meglévő tudásuk elmélyül. A digitális és írott szövegeket forráskritikai szemmel vizsgálják.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Korabeli kortárs versek
Így élték meg!
Dalok
Kutassunk a könyvtárban!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
90 perc
90 perc
120 perc
60 perc
120 perc
90 perc
Az Országgyűlési Múzeumban
Családi történet
Memento emlékmű
Városunk/otthonunk a diktatúra alatt
Az áldozatokra emlékezve
Film a korszak egy szeletéről
Szabad művészet?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
90 perc
45 perc
100 perc
Áldozatok emlékére
Mémek
Figyelj!
Mondd ki!