Kommunizmus múltja
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 30 perc
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A második világháborúhoz vezető út, események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törekvéseinek ismerete és azt követő időszak főbb elemeinek ismerete. Élmények, információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből való tanultakból. Fogalmak ismerete: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia, közigazgatás, hatalmi ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A jeles nap beépülése a mindennapi gyakorlatba a tanulási területeken átívelő NAT által meghatározott általános kompetenciákat is fejlesztik, úgymint a kommunikációs (anyanyelvi), digitális, matematikai, gondolkodási, személyes és társas kapcsolati, kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit. A tevékenység téma elemei kapcsolódnak a NAT tartalmi céljaihoz a Történelem, Társadalmi és Állampolgári ismeretek, Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra tantárgyak témaegységeihez is.

A módszer ajánlás rövid leírása
 A módszerelem leírások az iskola falain belüli, legyen az akár tanóra vagy szabadidő adnak inspiráló segítséget a jeles nap megünnepléséhez, jelentőségének és hátterének megértéséhez. A jeles nap feldolgozásának módszerei elősegítik az együttműködés, közösségi élményének megélését, a másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és a társadalmi kérdések közös megbeszélését is. A tanulók az ajánlott tevékenységeken keresztül élményszerűen ismerkedhetnek meg a hazai kommunizmus történetével. A feladatok megoldása során új tanulás technikákat sajátítanak el.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja inspirációt nyújtani arra, hogy a tanulók felnőttként, a középiskola befejezése után is érdeklődjenek a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. A jeles nap témáinak feldolgozása pedig járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók az iskolából kikerülve hazájukat szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá váljanak. Érezzenek felelősséget hazájuk iránt, tisztelve és megőrizve annak függetlenségét és szabadságát. 

A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredménye, hogy a tanulók  megismerik a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait. Felismerik, hogy Magyarország szovjet megszállása miként határozta meg az ország sorsát. Képesek a diktatúra kulturális jellemzőinek felismerésére képeken, művészeti alkotásokon keresztül. Elsajátítják és megismerik a jeles naphoz köthető fogalmakat, adatokat. Érzékenyebbé válnak a téma iránt. Motivációjuk és érdeklődésük fennmarad a jeles nappal kapcsolatban a tevékenységet követően is. Értelmezni tudják a kommunizmushoz kapcsolható legfontosabb filmek, alkotások tartalmát, jelentését. Fejlődik tanulási és digitális kompetenciájuk.  
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
30 perc
44 perc
Hidegháború
Tiltott művek
Fogalmak
Malenkij robot titka!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
90 perc
120 perc
60 perc
90 perc
120 perc
Kommunizmus nőáldozatai
Kik voltak?
Koncepciós perek
Mindennapi kommunizmus!
Kommunista kiáltvány
Mindszenty bíboros!
Sztálin
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
45 perc
35 perc
Helycserés támadás
Élő timeline!
Film- és könyvajánló
Tanulom/ Tudom /Továbbadom