Emlékezzünk együtt az áldozatokra és a hősökre!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 4 óra 17 perc
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók ismerik az előítéletes gondolkodás és viselkedés mintáit és képesek kezelni az ilyen jellegű helyzetet is. Ismerik az elfogadás, az integráció fogalmait. Ismerik a holokauszt magyar és nemzetközi történelmének kereteit, a magyar és zsidó közös történelem gyökereit, valamint településük korszakra vonatkozó történelmét.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A középiskolai korosztálynak már megfelelő ismeretei vannak a második világháborúról, tisztában van Magyarország szerepéről a háborúban; átfogó ismeretekkel rendelkeznek a holokausztról; az ország pusztulásáról; a világháború jellemzőiről.Kialakult a történelmi múlt, illetve a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális kérdések iránti érdeklődésük. A jeles nap által közvetített ismeretek, a történelmi kapcsolódáson kívül segítenek a társadalmi felelősség, érzékenység, szolidaritás és normakövetés, az egyéni kezdeményezőkészség és a közösség iránti felelősségvállalás, valamint a demokratikus elkötelezettség értékeit elsajátítani.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a holokauszt eseménytörténetét,a népirtást helyezi előtérbe, emellett az előítéletes gondolkodás elleni stratégiák elsajátítását teszi lehetővé. A holokauszt témakörét érintő feladatok alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre, a témakör személyessé tételére, "érzékenyítésére", a tanuló mindennapi életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó, így elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére.
A módszer ajánlás célja
Holokauszttal kapcsolatos történelmi ismeretek, azok irodalmi, alkotóművészeti feldolgozások megismerése, feldolgozása. Tanulási cél, hogy a tanuló a magyar és zsidó közös hagyományhoz kapcsolódó ismereteket sajátítsa el, a tanuló tudja értelmezni, és elemezni a kor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az akkor élt emberek életét befolyásoló tényezőket,valamint tisztában legyen a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival. Fel tudja idézni a korszak legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait, azok közti oksági viszonyokat.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók ismerjék holokauszt magyar és nemzetközi történelmét, az azokról szóló fontosabb alkotásokat, legyenek képesek egy  jeles nap megszervezésére. Ismerjék, rögzítsék a korszak alapvető történelmi ismereteivel kapcsolatos ismeretanyagot, legyenek képesek annak elemző bemutatására. Ismerjék településük, családjuk korszakra vonatkozó történelmét.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
60 perc
60 perc
45 perc
Neked mit mond?
Milyen érzés volt?
Tudod, hogy mit jelent?
Mit is írtak róla?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
360 perc
45 perc
90 perc
240 perc
180 perc
180 perc
Ki lehet ma hős?
Mi történt a fővárosban?
Mit vinnél magaddal?
Szemtanú volt…
Fogadj örökbe egy temetőt!
Emlékezzünk együtt!
Nézd meg a kiállításunkat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
2 perc
45 perc
90 perc
120 perc
Mit csinált a csoportod, amikor…?
Kik voltak?
Ültessünk fát az emlékezés napján!
Hol van?